Gå til sidens hovedinnhold

MDG er det eneste partiet på Stortinget som kjemper for momsfritak på elsykler

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Samferdselsdepartementets kritikk av Buskerudbyen som vi kunne lese i Drammens Tidende på mandag, er berettiget. Idéen om at Drammen skal oppnå nullvekst i biltrafikken uten bompenger, virker urealistisk.

Men merk deg dette: Det er innenfor rammene av dagens nasjonale samferdselspolitikk. Det desidert beste for klimaet og et trivelig bybilde ville vært om Drammen selv var fremoverlente og innførte bompenger.

Som kommune har Drammen ikke reelt andre verktøy som er store nok for å sikre null vekst i biltrafikken, særlig når Drammen heller ikke gjør det vanskeligere eller dyrere å parkere i sentrum.

På den andre sida har samferdselsminister Knut Arild Hareide en diger verktøykasse i nasjonalpolitikken. Disse kan han bruke for å gjøre grønne alternativ bedre og billigere enn bil. Dessverre prioriterer han å holde dieselprisene nede og svi av svimlende mengder milliardkroner på å bygge nye motorveier.

Hvis Drammen skal fortsette å stå på bakbeina i bompengedebatten tror jeg derfor Drammens beste sjanse for å innfri nullvekstmålet er en samferdselsminister fra MDG, eller i det minste et stort MDG på tinget til høsten.

Ved å si nei til dyre, nye motorveier skaper MDG seg et fantastisk økonomisk handlingsrom til å satse på kollektivtransport, sykkel og gange. Det skal jeg love at vi vil bruke godt, om vi får folkets tillit. MDG vil nasjonalt sørge for å kutte kollektivprisene med 20 prosent i hele landet, også i byer uten byvekstavtaler, ved hjelp av justert avgiftspolitikk og statlige overføringer.

Vi vil også utrede helt gratis kollektivtransport for unge under 26 år innad i fylket de bor i. Kommuner og regioner som reduserer biltrafikken, blir premiert sterkere med drifts- og investeringsmidler til kollektivtransport med vår politikk enn det regjeringen tilbyr, og vi vil bla opp en statlig finansiering på hele 80 prosent av store kollektivinvesteringer i de store byene.

Det er fordi grønn samferdsel er kritisk infrastruktur i møte med klimakrisa. For Drammen vil det være fint, men for verden haster det. Nasjonalpolitikken må derfor prioritere kollektivsatsing såpass høyt. Vi vil innføre momsfritak på elsykler og el-lastesykler, slik at disse blir billigere å kjøpe.

Drammen har mange bakker, og elektrisk motorhjelp gjør det aktuelt for langt flere å bytte ut bilen, for eksempel når de skal handle eller frakte barn til barnehagen. Idéen blir underbygget av en ny studie med 10 000 deltakere, som viste at folk med elsykkel oftere lar bilen stå enn folk med vanlig sykkel.

I dag gir staten momsfritak på el-mopeder, men så snart transportmiddelet har pedaler som kan trås rundt, må forbrukeren plutselig betale full merverdiavgift.

Billigere elsykkel er en overmoden, lavthengende frukt i nasjonal, framtidsretta transportpolitikk. Til nå har likevel MDG vært det eneste partiet på Stortinget som kjemper for momsfritak på disse. Samtidig vil MDG nasjonalt senke 50-fartsgrensene der det er blanda trafikk i byene ned til 30 km/t.

Vi vil i samarbeid med kommunene innføre hjertesoner rundt flere skoler og barnehager, og ellers senke fartsgrensa rundt disse til 20 km/t. Hovedmotivasjonen bak dette er økt trafikksikkerhet for barn og myke trafikanter og dempede støy- og forurensingsplager. Samtidig blir alternativene til bil mer attraktive. Dieselprisen foreslår vi i MDG å øke med 1,5 kroner for næringstransport og fem kroner for persontransport, men dieselavgiften vil bli delt ut igjen til alle innbyggere, som klimabelønning.

Ordningen skal også ha en geografisk og sosialt rettferdig profil, men det overordna bildet er: Brenner du mer diesel enn snittet, vil du betale netto avgift. Og brenner du mindre eller ingenting, får du en netto belønning fra ordninga. Her premierer vi altså de som er flinkest.

Dette er bare noen transportforslag av mange i programmet til MDG. Det finnes sikkert flere potensielle som vi ikke har tenkt på også. Jeg vil utfordre ordfører Monica Myrvold Berg og andre lokalpolitikere i Drammen som tror nullvekstmålet kan innfris uten bompenger, til å etterspørre nasjonale virkemidler for mindre bilbruk i egne parti.

Både pisk og gulrot. Om vi får et flertall for reelt grønne prioriteringer i nasjonal samferdselspolitikk på Stortinget til høsten, kan kanskje Drammen ro i land nullvekstmålet uten bompenger.

Les også:

Les også

Staten refser Buskerudbyen: – Står sist i køen til pengesekken

Les også

MDG-Margit (27) grovt hetset: – Noen må tørre å si de upopulære tingene

Les også

Staten vil ikke betale: – Vi må ta en ny diskusjon om bompakke

Kommentarer til denne saken