Gå til sidens hovedinnhold

MDG og havna har felles interesser

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Drammens Tidendes nettutgave 21. januar skriver MDGs Ståle Sørensen om Drammen havn, havneaktiviteten og havnas planer. Sørensen oppfordrer byens befolkning til å stå opp mot planene om utfylling på Holmen og spør «skal vi virkelig fylle ut fjorden slik som dette?» Innlegget hans ledsages av en illustrasjon som er egnet til å skremme noen og enhver.

Som havnedirektør føler jeg behov for å berolige Sørensen og alle som frykter at Holmen skal bli utfylt «et areal tilsvarende 47 fotballbaner». Det kommer ikke til å skje!

Illustrasjonen til Sørensens innlegg er grov og lagd på basis av kommuneplanens arealdel som er utgangspunktet for den reguleringsprosessen som nå pågår på Holmen. Planen har vært ute på høring og nå bearbeider Drammen kommune de innsigelser og merknader som er kommet inn i høringsprosessen. Samtidig pågår havnas egen kvalitetssikringsprosess.

Det er administrasjonen i Drammen kommune som bearbeider planen og forbereder den endelige politiske behandlingen. På havna kjenner vi ennå ikke hva innstillingen vil være.

Samtidig er vi på Drammen havn opptatt av å ta posisjonen som bynær havn på alvor. Når våre naboer reagerer på planene som er presentert, så lytter vi. Når NVE reiser innsigelser, er vi tvunget til å tilpasse planene til fagmyndighetens anvisninger. Og når vi ser at havneaktivitet i fremtiden kan drives mer arealeffektivt enn da vi utviklet planene for flere år siden, legger vi det inn.

Summen av alt dette er at den planen som kommer til politisk behandling om noen uker, sannsynligvis vil se ganske annerledes ut enn illustrasjonen viser. Det er ingen grunn til å frykte en utfylling tilsvarende 47 fotballbaner. Fjorden kommer ikke til å bli fylt ut slik og havna blir ikke så mye større enn den er nå. Og når havna beveger seg utover, flytter byens næringsliv inn i bakkant.

Det vil føre for langt å komme inn på alle de momenter Sørensen tar opp i sitt innlegg. Generelt må jeg få uttrykke forundring over at vi som jobber med å flytte godstransport fra vei til båt og bane skal møte så liten forståelse hos MDGs talsperson i Drammen.

Det er besynderlig at han ikke har noen sans for at viktige bedrifter i vår by og region er avhengig av havna, og at havna er viktig for disse virksomhetenes konkurransekraft og sysselsetting.

Les også: Tog + havn + skip erstatter 12 trailere

Prysmian Group Norge AS (tidl. Draka Norsk Kabel) er eksempel på en hjørnesteinsbedrift i Drammen som leverer kabler til miljøbaserte vind- og solkraftprosjekt ute i verden. Kablene lages på fabrikken på Holmen og skipes ut over Drammen havn.

En bedrift som Toyota Logistics Services Norway AS har sitt Norgeslager i Drammen, Lier-bedriften KID får varene inn over Drammen havn og landets eldste bryggeri gjør det samme. For å nevne noen.  At godset kommer i containere, er fordi det er praktisk og fordi det gir muligheter for å bruke den miljøvennlige transportveien – sjøen.

Det vekker også undring at Sørensen er så negativ til utbygging av jernbanespor og godsterminal på Holmen. Her bruker storsamfunnet flere hundre millioner kroner fordi det er enighet om at det vil flytte gods fra vei til båt og bane. Sporene ligger nå til kaikanten og stadig mer gods går direkte fra båt til bane og fra bane til båt. Eksempler er tømmer som nå skipes ut fra Drammen havn i containere til Kina og produkter fra Ranheim Paper & Board som nå fraktes på tog fra Trondheim til Drammen og direkte med båt videre. Avtalen ble inngått i fjor og medførte at antall kilometer på veien mellom Ranheim og Wien ble redusert fra 2345 til 24.

Avtalen med Ranheim illustrerer godt at vårt mål er å overføre trafikk fra vei til sjø og bane, ikke ta trafikk fra andre havner.

Det er dessuten bred enighet om at vi i Norge bør opprettholde en desentral havnestruktur der utgangspunktet er «hver by sin havn».

Det er synd at MDG ikke ser at utviklingen på Holmen legger til rette for viktige byutviklingstiltak sentralt i Drammen.  Noen eksempler: Hele Tangen-området blir nå frigitt og skal byutvikles. Sundland er under utbygging allerede og godsområdet i Nybyen vil om få år fremstå som et attraktivt byområde. På Lierstranda kommer Fjordbyen der havneaktivitet tidligere ble drevet.

Jeg synes det vil være fint om også disse sidene ved Holmenutbyggingen blir tatt med når MDG og Ståle Sørensen skriver om havn. Det samme gjelder det faktum at samling av terminaler på ett sted medfører at antall lastebiler ikke øker.

Samtidig setter jeg pris på at MDG ser verdien av bilhavna i Drammen. Det er fint - og det er god miljøpolitikk - for dette året vil trolig 50% av alle bilene som kommer over Drammen havn være elektriske.

Drammens havns mål er å bidra til at gods overføres fra vei til sjø og bane. Da fremstår det som paradoksalt at MDG tar rollen som kritikeren av havnevirksomhet i Drammen.

Les også: Jubler for millionstøtte – nå skal forurensing fra havna kuttes

Jeg kan forsikre at styret og ledelsen ved Drammen havn er opptatt av at havna skal være en havn med fokus på miljøet. Det er lagt et godt grunnlag ved at jernbanesporene nå går helt til kaikanten. Videre er det iverksatt ekstratiltak mot plastforurensning i fjorden. Opplegg for landstrøm er på gang og vil bli montert i år. Grøntområdene rundt havneområdet og støyskjerming mot byen videreutvikles.

I 2018 inngikk vi to viktige kontrakter med tydelig miljøprofil. Det er avtalen med Ranheim Paper & Board om eksport av papir der bane erstatter bil og avtalen med Moelven Pellets for eksport av pellets som erstatning for kull i kraftverk i Europa.

Vi på Drammen havn ser fram til at reguleringsplanen for Holmen – som vi har arbeidet med i mange år - endelig kommer til politisk sluttbehandling. Planen er avgjørende for havnas utviklingsmuligheter og fastsetter rammene for kaier, lagerfasiliteter, videre utfylling og utvidet jernbaneterminal. Vedtaket av denne planen betyr mye for alle som er avhengig av havnas tjenester og for videreutviklingen av en havn som tenker miljø i alt vi foretar oss.

Kommentarer til denne saken