Bandy er den neste største vinteridretten i verden og en stabilt voksende vinteridrett i Norge. Stadig flere barn velger å snøre på seg skøyter for å med i verdens raskeste lagidrett. I følge Norges bandyforbund var det registrert 1.099 bandyspillere i Buskerud i 2016. Alle disse hører hjemme i Nye Drammen kommune. Spillerne er fordelt på 7 bandyklubber som har lag i seriespill. I tillegg er det rundt regnet 600 barn som hver vinter deltar på de mange bandyskolene og barnehagedagene som klubbene tilbyr. Bandyklubbene jobber godt med rekruttering og antallet aktive utøvere vokser.

Det har vært en positiv anleggsutvikling for skøyteidrett og bandy de siste årene – dette bidrar til stor aktivitet for barn og ungdom. Det har blitt etablert flere nye kunstisbaner både i Nedre Eiker og i Drammen, og dette bidrar til at mange av klubbene kan tilby stabile og gode isforhold gjennom hele vintersesongen. Dette er bandyklubbene svært godt fornøyd med, og det bidrar også til at skoler og barnehager har tilgang til skøytebaner hele vintersesongen. Skøytebanene i nærmiljøene er viktige lavterskel utendørs aktivitetsarenaer som gir mulighet for fysisk aktivitet for alle, selv i snøfattige vintre. Skøytebanene er viktige møteplasser og arenaer for god folkehelse.

Les også

Idrett og skole sammen om trygge og aktive oppvekstmiljøer

Bredde og elite

Drammen (og Østlandet) mangler imidlertid en innendørshall for bandy. En bandyhall vil bety svært mye både for breddeidretten og for eliteserielagene. En innendørs hall vil muliggjøre en utvidelse av bandysesongen både før og etter vintersesongen. Dette vil styrke treningsmulighetene for alle lag, og gi bandy en arrangementsarena som vil være med å styrke bandyidretten i Drammen.

Det er ikke slik at de nye utendørs kunstisbanene gjør en innendørs bandyhall overflødig. Tvert imot. Det blir desto større behov for en hall når et voksende antall utøvere og klubber ønsker seg tidligere sesongstart og istid før vintersesongen starter i november. Og mulighet til å forlenge sesongen fram mot sommeren

I sesongen 2018-2019 brukte bandyklubbene i Nye Drammen til sammen anslagsvis 1,5 mill. til halleie og treningsleire/cuper i ishockeyhaller og i Sverige for å gi spillerne mulighet for en god sesongoppkjøring på is. Dette er store kostnader for klubber/deltakere/foreldre. I tillegg deltar mange ivrige bandyspillere på f.eks. sommer- og høstbandyskoler i Sverige, da det ikke er arenaer for slike arrangement på stor bane i Norge. Dette er også kostbare aktiviteter for foreldrene.

Tall viser at det er flere og flere barn som ikke deltar i fritidsaktiviteter på grunn av kostnadsnivået. En bandyhall i nye Drammen vil redusere klubbenes behov for kostbare turer/treningsleirer, og dermed bidra gjøre idretten mer inkluderende og tilgjengelig for enda flere. Disse pengene kunne heller benyttes til positive tiltak rettet mot barn og unge.

Les også

La oss få en speilblank isflate året rundt!

Mer enn vintersesongen

Bandyklubbene jobber for å få enda flere barn og unge ut på skøyteisen for å oppleve idrettsglede, mestring og lagfølelse på bandybanen. En hall vil også kunne brukes av et skøyteinteressert publikum, skoleelever, SFO og barnehager. Publikumstider i hallen vil gjøre skøyteisen tilgjengelig som aktivitetsarena for alle - også utenom vintersesongen.

Bandyklubbene ønsker i tillegg å tilrettelegge for at eliteserielagene skal få muligheten til å trene på høyt nivå på samme måte som i idretter som fotball og håndball. En bandyhall vil gi muligheter til sportslig utvikling for enkeltutøvere og lag som vi ikke har i dag. Det er mange NM-medaljer og kongepokaler i premieskapene i bandygruppenes klubbhus i Nye Drammen. De samme klubbene har også produsert et stort antall landslagsspillere på alle landslag – både for gutter, jenter og senior. Det jobbes godt i klubbene og engasjementet er stort, men for å få til en sterkere elitesatsing, trenger vi en innendørs bandyhall.

Les også

Betraktninger fra bandybeltet

Verdiskaping for næringslivet

En bandyhall vil muliggjøre større cuper og arrangementer som vil kunne trekke både spillere og publikum fra et stort omland til Drammen. En bandyhall vil også øke sjansene for å trekke internasjonale mesterskap til Drammen. Med en bandyhall kan Drammen bli et knutepunkt for bandysatsing i Norge. En stor bandyhall vil i tillegg kunne benyttes til en rekke andre arrangementer som konserter, messer og lignende, som både vil skape oppmerksomhet om kommunen og bidra til verdiskaping for næringslivet. Hovedintensjonene med en bandyhall – bedre treningsforhold for alle bandyspillere i Drammen- må imidlertid ha høyest prioritet.

Bandyklubbene i nye Drammen er enige om at hallen bør plasseres der det finnes tilgjengelige arealer som er passende for formålet. Det finnes egnede arealer ulike steder i Nye Drammen, og ulike lokaliseringer kan være aktuelle. Realiseringen av en bandyhall er viktigere enn lokaliseringen. Bandygruppene og deres 1.000 spillere ønsker seg en bandyhall – hva sier de politiske partiene?

Andre saker på dt.no/meninger:

Norge trenger mer enn sykepleiere

Drammen er ikke Norges beste kulturkommune, og blir ikke det av en prisutdeling.

MDG er en del av klimaproblemet, ikke av løsningen