Leste med stor velvilje forslaget om en elektrisk ferje her i byen, og mener absolutt at en så stor by som Drammen bør ha en ferje.

Denne kunne i første omgang frakte gående og syklende tur/retur Bragernes/Strømsø mens den nye bybrua blir bygget, for så å frakte passasjerer rundt til de enkelte bydeler som et ekstra tilskudd til kollektivtrafikken.

Etter hvert vil det vise seg at det kan utvides med flere ferjer. Dette burde jo alle partier som heier på en grønn hverdag favne varmt.

Vi kjenner jo til Bergen som har Beffen som frakter folk innenfor fire ferjesteder, byferja i Fredrikstad som til og med er gratis, og så vidt jeg vet leier Moss en ferje av Fredrikstad.

Fredrikstad ble i 2017 blitt kåret til Norges mest attraktive by. Tenk om vi kunne melde oss på i den konkurransen! Drammen har jo fjorden som bukter seg og åsene på hver side som perfekt rammer inn denne vakre perlen av vår by.

Skal vi ha håp om tilflytting, mer turisme og en grønnere hverdag så vil dette med ferje tvinge seg fram som en nødvendighet.