Gå til sidens hovedinnhold

– Mediene må slutte å fremstille måker som «terrorister»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ingen overdrivelse å påstå at sommeren blir ødelagt av saker som nører opp under hat mot dyr, og da særlig mot måker.

I flere mediesaker i sommer har måkene blitt fremstilt som «terrorister» fordi de beskytter ungene sine, og «tyver» fordi de prøver å skaffe mat til seg og ungene. I en artikkel i Drammens Tidende 4. juli kommer det fram at folk på Brække Eiendom lovstridig har fjernet måkereir på taket. Deretter prøver de å skape drama av at måkene er redde for ungene sine. Kan de vente noe annet?

Måkene har fått bekreftet at menneskene er farlige, og de reagerer helt naturlig ved å beskytte ungene sine med den metoden som naturen har utstyrt dem med – skinnangrep. Det er ikke virkelige angrep, det er en harmløs markering for å vise at de har unger i området, og det har ingenting med ondskap å gjøre. De som påstår dette mangler innsikt i dyrs naturlige atferd.

Uten foreldrenes skinnangrep ville måkeungene ikke hatt en sjanse til å vokse opp. Ungene oppholder seg på bakken i flere uker før de er flygedyktige, og i denne perioden er de et lett bytte for mennesker, hunder, katter og andre rovdyr. Måkeforeldrene gjør bare det som måkeforeldre har gjort i tusener av år – de verner ungene sine mot angrep. Uten denne atferden ville artene for lengst vært utdødd.

Vi kan tenke oss hvordan menneskene må fortone seg i måkenes øyne. En destruktiv art som år etter år angriper reirene deres og spyler eller feier dem vekk. Hver sommer anmeldes flere tilfeller av fjerning av egg og mishandling og dreping av måkeunger. Er det rart at måkeforeldrene er bekymret?

Når driftssjef på Brække Eiendom spør hva de skal gjøre, er svaret enkelt: La måkene være i fred, respekter lovverket og ikke ødelegg for hekkingen, og gi gjerne måkene mat på usjenerte steder – da forstår de at man er vennligsinnet og ikke vil ungene deres noe vondt.

I områder der hekkende måker får mat oppstår ikke slike konflikter. Selv om det er blitt flere måker i byene betyr det ikke at bestandene øker – tvert imot er de i tilbakegang. Samtlige måkearter som hekker i Norge er totalfredet på grunn av langvarig tilbakegang, og 7 av 10 arter er rødlistet. Dårlig næringstilgang i havet, klimaendring, nedbygging av natur og forstyrrelser driver måkene på flukt til byene og tvinger dem til å overleve på avfall og insekter. Det er en menneskeskapt situasjon som kommer av at vi oppfører oss som «glupske tyver» og tømmer havet for fisk. Slike beskrivelser som hyppig brukes på måker passer bare på vår egen art.

Er det håp om at mediene vil bli sitt ansvar bevisst og slutte å skape urettferdig hat mot dyr? Er det håp om at folk vil forstå naturens fine mekanismer og viktigheten av at dyr tar vare på avkommet sitt? På denne tid er alle dyr i naturen opptatt med å fostre opp ungene sine og beskytte dem mot farer, ofte med eget liv som innsats. Det er utslag av det sterkeste og edleste av alle instinkt. Det er den mest naturlige atferd, og det fortjener vår respekt og forståelse.

Les også

Hissig måke skremmer kundene: – Den er rett og slett slem

Les også

Fikk regning på 1.706 kroner: – For ti minutters arbeid? Det er drøyt!

Les også

Celina (25) tar over de gamle Høibakk-lokalene i Mjøndalen

Kommentarer til denne saken