I et leserinnlegg fra gruppelederne i Øvre Eiker Høyre, Ap, SV, Sp og MDG, uttrykkes det bekymring for den lokale miljø og klimasatsingen dersom det ikke blir bompenger i Drammen. Det hevdes at bompengene vil gi: «bedre og billigere busstilbud og med nye elbusser, bedret framkommelighet, renere luft og tryggere veier, og et kraftig forbedret lokalt klima og miljø». 

Da kan det være interessant å se nærmere på hva som ligger i bompakken for Øvre Eikers del.

La oss starte med busstilbudet. For det første er ikke elbusser nevnt med et ord i pakken. For det andre vil bompakka kun finansiere noen få ekstra bussavganger mellom Hokksund og Skotselv, ikke noe mer.

Videre hevdes at det vil bli bedre fremkommelighet med bompenger. Det stemmer ikke. Trafikkberegninger viser at det vil være like mange biler på veiene i fremtiden, selv om bompenger og alle tiltakene i pakken blir gjennomført. Det ligger ikke veiprosjekter i denne pakken som vil bedre fremkommeligheten, snarere tvert om. Spesielt for Øvre Eiker er det fare for dårligere fremkommelighet til og fra Drammen, dersom et kjørefelt i Rosenkrantz' gate omgjøres til kollektivtrasé.

Les også

Ned fra bommotstandernes pidestall med et brak

Alle veiprosjekter i pakken ligger hovedsakelig i Drammen, og vil bare i noe grad løse lokale fremkommelighetsproblemer i enkelte Drammens-bydeler. Mesteparten av bilistenes penger skal gå til helt andre formål enn vei. Det er ikke satt av en krone til veier i Øvre Eiker. Dermed vil det heller ikke bli tryggere veier, slik gruppelederne hevder.

Bortsett fra noen småtterier til sykkelvei og en og annen bussavgang, er det fint lite Øvre Eiker får, bortsett fra bompenger. Det er nemlig ikke bare i Drammen det er planlagt bompenger, men på kommunegrensene mellom Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier. Alle partier bortsett fra Frp i Øvre Eiker ønsker altså å innføre bompenger for sine innbyggere, uten at innbyggerne, og i særdeleshet bilistene, får noe igjen for det.  Pengene fra bilistene i Øvre Eiker vil hovedsakelig gå til Drammen.

Med dette står gruppelederne for de nevnte partiene igjen med en siste påstand, nemlig påstanden om kraftig forbedret lokalt klima og miljø.
Virkelig?


Mener alle partiene bortsett fra Frp i Øvre Eiker at de kan forbedre klimaet kraftig lokalt?
Dette er selvsagt bare vås. Selv om hele kommunen hadde blitt bilfri, ville det ikke påvirket lokalt klima i det hele tatt. Om hele Buskerud blir bilfri, vil klimaet fortsatt ikke påvirkes. Tar vi hele Norges klimagassutslipp, så utgjør det mikroskopiske 1 promille av verdens utslipp. Det vil si at dersom hele Norge hadde blitt lagt ned og kuttet absolutt alle utslipp, ville heller ikke det påvirket klimaet i Øvre Eiker.

Det er fint å ha ambisjoner, men ikke dumt med litt edruelighet heller. Jeg forstår partienes ønske om bedre lokalt klima, men bomringene vil dessverre bare føre til at folk som allerede sliter med å få endene til å møtes vil slite enda mer. Været kommer til å bli som det blir uansett.