En av de største politiske sakene på mange tiår i drammensregionen har vært behandling av Buskerudbypakke 2. Dette går på hvordan vi skal kunne gjennomføre et helhetlig samferdselsløft for å møte vekstutfordringene i byområdene og legge til rette for at Stortingets vedtatte klimapolitikk følges opp i vårt område.

Nå har lokalpolitikere i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier og fylkestingsrepresentanter tatt det politiske ansvaret og gått inn for å vedta Buskerudbypakka.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Vi forventer nå at Buskeruds folkevalgte stortingsrepresentanter fra Høyre og Frp følger opp pakken som har en kostnadsramme på 15,1 milliarder kroner. I pakken ligger det blant annet ny Konnerudvei og Svelvikvei. Kommunene i nedre Buskerud har sammen med fylkeskommunen vedtatt at vi forutsetter at Staten står for 100 prosent av finansiering av nytt løp E-134 Strømsåstunnelen, fornyelse av Rv282 Holmenbru og at to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund realiseres.

Det hviler et stort ansvar på representantene Trond Helleland, Kristin Ørmen Johnsen, Anders Werp, Jørund Rytman og Morten Wold.

LES MER OM NASJONAL TRANSPORTPLAN: Riksvei 23 helt fram til E18 er i boks

Tiden er nå inne for å vise at disse har innflytelse i eget parti. Et ekstra ansvar for 100 % finansiering av Holmenbrua og Strømsåstunnelen hviler på to drammensere: Trond Helleland som er parlamentarisk leder i Høyre og Kristin Ørmen Johnsen som er leder i Buskerud Høyre. Anders B. Werp er tidligere ordfører i Øvre Eiker og hans kommune er i likhet med andre partnere i Buskerudbyen veldig opptatt av to tog i timen til Hokksund. Når det gjelder Frp-representanter Morten Wold og Jørund Rytman så forventer jeg at det ligger mye penger på bordet slik at det blir minst mulig bompenger for Buskerud-innbyggerne.

Frp har selv lokalt lansert et forslag der staten bidrar med 10,7 mrd. kr. Skulle de få gjennomslag for dette så har jeg på vegne av Arbeiderpartiet en protokolltilførsel i fylkestinget på at eventuelt økte statlige bevilgninger kan brukes til å redusere bompenger i Buskerudbyen sitt område.

Jeg forventer nå at våre lokale stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene får gjennomslag i sitt eget parti slik at fremdriften ikke stoppes. Vi har en avtale med staten om belønningstilskudd for bedre kollektivtransport som utløper i år.

Det er mange brikker som må plass og vi er avhengig av å ha stortingsrepresentanter som har innflytelse i eget parti og regjering.

LES OGSÅ: Utarbeider eget bypakke-forslag