Sykehussaken har gjennom flere tiår vært en lidelsens vei å gå. En utmattende kamp – alle mot alle. Foreløpig - vi velger å si det – foreløpig er en nå landet på alternativet, «nytt» sykehus der det gamle ligger.

ABB-tomta på Brakerøya faller på sin egen urimelighet – økonomisk og på annet vis.

Vi oppfatter situasjonen nå som om rådende makter er slitne og vil komme i mål med et kompromiss som vil føre til nye prøvelser årevis for pasienter og ansatte. Noen sier: «La oss like godt hoppe i det, komme i gang slik at vi kan bli ferdige med denne evighetsdebatten og maktkampen». Det vil bli kostbar lærdom.

Befolkningen i Drammensdistriktet og Buskerud har imidlertid fortjent bedre!

LES OGSÅ: Bygging på Bragernes under full sykehusdrift – nei takk!

Nå bør vi (dvs. det store flertallet av oss)  f o r l a n g e  at noen tar nytt ansvar og sørger for at det foreslåtte alternativet ikke blir gjennomført. Vi vil ha et  n y t t  sykehus bygget fra grunnen av, godt planlagt og stort nok.

De etablerte makter og toneangivende medier har skrotet Ytterkollen som alternativ sykehustomt. Mediene skriver og snakker om prestisje, Høyre vil aldri i livet gå inn for Ap`s gamle forslag om Ytterkollen, mener de.

LES OGSÅ: Nytt sykehus i Vestre Viken

Det tror vi gjerne om de parti-lojale medlemmene i Høyre. Men det store flertallet av partiets velgere vil forstå at nå må det tas hånd i hanske og en må ut av den blindvei en har havnet i. Mediene tror ikke det er mulig å bevege den rådende makteliten til endring.

Vet du forresten konkret og presis hvor Ytterkollentomta er?

Med Strømsø som utgangspunkt: Kjør veien mot Mjøndalen. Når du har krysset jernbanelinja ved Lundteigens bedrift, er sykehustomta til venstre opp mot E- 134. Denne tomta vil ta en tiendel av jordbruksarealet på Ytterkollen,  i k k e  de store flate jordene i området. Jernbanen har her krysningsspor på 700 meter, ferdig tilrettelagt for en stasjon.

De rådende makter har kommet til kort. De serverer oss dårlige løsninger som det store flertall ikke aksepterer.

LES OGSÅ: Hva med å velge en vinn-vinn-løsning?

Må vi fylle Bragernes torv med protestanter, lage facebookaksjoner, underskriftskampanjer? Må vi minne de ansvarlige partier om at det er valg om ikke lenge? Må vi be våre stortingsrepresentanter om snarest å gripe inn og få stoppet den videre skakkjøring? 

Dette er  i k k e  en aksjon drøftet eller planlagt med Ap lokalt/regionalt. Den står fullt og helt for undertegnedes regning.

LES OGSÅ:

* Trygg ledelse med Høyre

* Frykt og avsky i Lier

* To bruer i én smekk