Er Kolberg på avskjedsturné, eller bereder han grunnen for fire nye år?

Martin Kolberg reiser rundt og framsnakker økte skatter og MDG. Det er klar tale, men ikke nødvendigvis noe som begeistrer Youngstorget, eller velgerne.