I DT den 11. januar kan vi alle se hva som blir konsekvensene av Høyre og Frps målsetting om å bygge blokker på Marienlyst. Ikke et pent syn for å si det mildt.

Nå er det riktignok bare såkalte volumstudier som vises på dette stadiet, men det gir en god indikasjon på virkningene for det åpne og luftige byrommet som Marienlyst idrettspark representerer.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Det må være lov til å stille spørsmål ved hva som er fornuften i dette. Og hva er fornuftig i et langt perspektiv.

Byutvikling handler om å tenke langsiktig. Ikke på neste år, ikke på de neste fire årene heller. Byutvikling handler om å tenke 30 og 40 år framover. Hvilken by vil vi at Drammen skal være da, og hvilke tilbud vil vi ha for dem som skal bo her.

LES OGSÅ: Det er ingen skam å snu – bygg blokker et annet sted

Drammens kommuneplan og visjon for den langsiktige byutviklingen heter «Drammen 2036 – Større, sterkere, sunnere». Hadde man ikke visst bedre kunne man trodd at det nettopp var strategien for å utvikle en tett by – med grønne lunger som ga de mange nye innbyggerne i Drammen tilbud om opplevelser sentralt og utendørs for idrett og aktivitet.

I en slik plan burde en utvikling – ikke nedbygging av Marienlyst som den sentrale idretts- og aktivitetsparken den er, stå i sentrum.

Marienlyst er et meget verdifullt område hevdes det. Salg av tomter til blokkleiligheter her vil gi utbyggerne gode inntekter. Det er riktig at området er verdifullt – men hvem er det mest verdifullt for?

Byens innbyggere vil tape på nedbygging av Marienlyst. Byens skoleelever vil tape. Alle andre bomiljøer i sentrum av Drammen vil tape.

LES OGSÅ: Tut og kjør på Marienlyst

Det er en fattig by som ikke kan ta vare på de beste områdene for aktivitet og idrett for alle i sentrum av byen. Drammen kommune har mange andre tomter og prosjekter som skal realiseres, og som vil gi gode inntekter til videre byutvikling; Gulskogen Nord, havneområdene på Strømsø, Strømsø skole, Konnerud sentrum og Skalstadskogen for å nevne noen. Vi er ikke avhengig av å selge tomter på Marienlyst for å finansiere et anleggsløft for idretten.

Drammen skal bli regionalt Olympiatopp-senter. Drammen satser på toppidrett og videregående skole. En by som vokser, og som vil vokse i sentrum av byen trenger større områder til idrett, park og rekreasjon i sentrum – ikke mindre.

LES OGSÅ: Byutvikling – butikk og retorikk

Det er verdt å minne om at Drammen videregående har for liten plass. Marienlyst ungdomsskole har for liten plass. Danvik skole er sprengt, og det mangler barnehager i sentrum. Da er det dumt å selge områdene som kan brukes av alle disse brukergruppene. For ikke å snakke om idretten og nærmiljøet – som også trenger mer plass. Drammen ligger på absolutt bunn-nivå når det gjelder idrettsanlegg pr. innbygger. På Marienlyst er fotball- og isflatene fullstendig sprengt, og de klubbene som har tilhold der må både trene og spille kamper andre steder i byen.

I tillegg til alt dette er Marienlyst det siste området i sentrum ved siden av Byparken som har et åpent preg. En nedbygging av området med boligblokker vil effektivt fjerne det luftige og åpne preget Marienlyst har, og som er verdifullt for Drammens visuelle identitet og omdømme.

LES OGSÅ: Hvem eier egentlig Marienlyst?

Valget byens politikere snart får på bordet er å utvikle Marienlyst med 8 og 12 etasjers blokker med mer eller mindre privatiserte uterom, eller en fortsatt utvikling av det klart mest verdifulle idretts- og rekreasjonsområdet vi har i Drammen sentrum.

For oss er valget enkelt. Drammen Ap går imot ordførerens forslag om blokker på Marienlyst. La oss beholde Marienlyst som et åpent og aktivt område med idrett, park og aktivitet. Da kan Drammen med rette si at vi skal gjøre byen større, smartere og sunnere.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Ræva 1000 og falske nyheter

* Raskere og bedre behandling

* Remaskrik i Drammen