Drammen trenger flere innbyggere og flere private arbeidsplasser

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHva må til for å gjøre Drammen til en attraktiv by for bedrifter og byliv? Det er viktig med en miks mellom arbeidsplasser og boliger som gjør at unge med etterspurt kompetanse ønsker å etablere seg i byen vår.

Drammen ligger perfekt til ved fjorden og med egen havn. Et nytt sykehus på Brakerøya betyr forskning, teknologi, arbeidsplasser og et svært godt helsetilbud. Byen har solide kulturinstitusjoner og ikke å forglemme et eget universitet.

Det er kort vei til hovedstaden og flytoget gjør veien ut i verden kort. Viktige hovedveier møtes i Drammen, noe som er viktig for allerede etablert næringsliv og for bedrifter som vurderer å etablere nye arbeidsplasser i Drammensregionen.

LES OGSÅ: La oss snakke Drammen opp!

Byen har blitt rustet opp og fremstår som svært attraktiv med elvepromenade, grønne områder, gangbruer, trehusbebyggelse og store åpne torg. Et godt shoppingtilbud i sentrum er viktig for folkeliv, turisme, kulturliv, for sentrums beboere og arbeidstakere. Vi har all grunn til å være stolte over alt det positive som har skjedd i Drammen de seneste 10-15 årene.

Drammen har et variert næringsliv med industri, bygg og anlegg, besøksnæringer, handel, finans, eiendom, transport, teknologi, forskning, kultur med flere. Det bør også være et fortrinn at byen har en god blanding av små og store godt etablerte bedrifter og gründervirksomheter som planlegger å vokse.

Til tross for et stort antall fortrinn viser det seg at befolkningsveksten i Drammen har avtatt og antall private arbeidsplasser har blitt færre de seneste årene. Mye tyder på at Drammen er i ferd med å tape i forhold til andre regioner hva gjelder disse viktige faktorene.

I utfordringsbildet er det også viktig å ha med det faktum at også Drammen får en stadig eldre befolkning. I følge NHOs Kommune-NM vil over 10 prosent av befolkningen være over 80 år i 2037, målt i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Det er relevant å spørre: Hvordan kan byen trekke til seg flere yngre, som vil både jobbe og bo i Drammen? Hva skal til for å få flere private arbeidsplasser i Drammen?

Det er bra at ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen markerer tydelige ambisjoner i kronikk i Drammens Tidende 21. november i år. Det er flott at Drammens Tidende har en egen artikkelserie i høst om disse viktige spørsmålene. Vi som representerer bedriftenes interesseorganisasjoner støtter opp under dette viktige arbeidet. Et nødvendig utgangspunkt for en slagkraftig felles satsing at vi alle erkjenner utfordringene og hva som skal til for å treffe med riktige tiltak.

I arbeidet med å treffe godt med tiltak bør det gås konkret til verks for å skaffe kunnskaper og svar på viktige spørsmål til bedriftene:

•Hva skal til for at din bedrift/bransje skal vokse i Drammen?

•Hva skal til for at din bedrift skal etablere seg i Drammen?

Det bør med kommunene i spissen etableres gode rutiner for å sikre at bedrifter som ser etter steder å flytte til, får god oversikt over Drammens fortrinn og blir vist vei til attraktive arealer for etablering og utviklingsmuligheter. Noen må ha et spesielt ansvar for å forvalte Drammens vertskapsattraktivitet, og dette bør være et viktig tema nå i etableringen av visjon, kultur og organisering av nye Drammen kommune.

Drammen har mange forutsetninger for å være en levende by med boliger og arbeidsplasser side om side. Vi må sikre at byen har lett tilgjengelig kollektivtrafikk, attraktive arbeidsplasser, kafeer, restauranter, hotell- og konferansesentra, variert fritidstilbud.

Drammen har tidligere lyktes godt med å løfte i flokk og bør ha gode forutsetninger for å klare det nok en gang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags