Gå til sidens hovedinnhold

Toppledere i Norge ser verdien av mangfold

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mer internasjonal handel og økt mangfold blant kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere krever kunnskap om mangfoldsledelse. De bedriftslederne som behersker mangfoldsledelse, vil sannsynligvis oppnå bedre lønnsomhet, økt produktivitet, mer innovasjon og tilgang på helt nye markeder.

Når bedriftens styre skal velges, er man opptatt av å sikre mangfold av kompetanse. Når det gjelder ansettelser av nye medarbeidere, får ønsket om mangfold mindre oppmerksomhet.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Da er fokus gjerne hvem som passer inn i allerede eksisterende kultur, team og praksis. Flere bedriftsledere bør ta utfordringen det er å rekruttere flere som er annerledes enn seg selv! Ulikheter mellom mennesker er utgangspunktet for mangfold.

En dyktig leder som skal lede et mangfold må bidra til at ulikhetene mellom mennesker blir bedriftens fortrinn og styrke. Denne kunnskapen om mangfold, må sikres i administrasjon og ledelse.

Mangfoldsledelse må forankres i styre og ledelse, være synliggjort i styringsdokumenter, på bilder og plakater og bedriften må ha ansatt personer med ulik bakgrunn på flere nivåer. Spørsmålet er likevel; Hva får bedriften ut av mangfoldet? Hvordan tas mangfoldet i bruk i bedriften?

Seema-konferansen

Som prosjektleder for Internasjonale Drammen deltok jeg på Seema-konferansen om mangfoldsledelse i år.

Den viste at toppledere i Norge ser verdien av mangfold.

Det er ikke tilfeldig når administrerende direktør Vibeke H. Madsen i Virke sier at virksomheter som ser verdien av mangfoldige arbeidsplasser har et konkurransefortrinn. Det er ikke tilfeldig når eier og styreleder i Ferd, Johan Andresen, sier at team med mangfold kan gi spektakulære innovative gjennombrudd. Det er ikke tilfeldig når NAV-direktør Sigrun Vågeng sier at mangfold er avgjørende for et velfungerende arbeidsmarked.

Eller når Geir Lippestad, byråd i Oslo, sier at god ledelse av mangfold er helt avgjørende for samfunnsbyggingen. Styremedlem i Nordea, Silvija Seres, sier: Vi jobber ikke med mangfold for å være snille og rettferdige, men fordi mangfold lønner seg.

Loveleen Brenna i Drammen

Seema-konferansen bidro også til et inspirerende møte med daglig leder, Loveleen Brenna. Hun er forretningsutvikler og grunnleggeren av Seema. Da hun holdt foredrag på frokostmøtet i Internasjonale Drammen i høst, understreket hun verdiene av mangfold i bedriftsledelsen.

Mangfold, og kulturforskjeller er en realitet som norske ledere i privat, offentlig og frivillig sektor må forholde seg til.

LES OGSÅ: Gratulerer med ny jobb!

Mangfold blant ansatte, brukere, kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere krever kunnskap. Mangfoldsledelse er fremtidens ledelse, det handler om å binde mennesker sammen på tvers av ulikhetene. Mangfoldsledelse, og mangfold i ledelsen, må være en kjerneverdi i bedriftens organisasjonsutvikling.

Ubenyttet ressurs

På oppdrag fra Seema har konsulentselskapet Accenture publisert rapporten «mangfold gir konkurransefortrinn – en ubenyttet ressurs for norske selskaper».

Rapporten vitner om at norske virksomheter i stor grad lukker øynene for potensialet som ligger i å ha medarbeidere med ulik etnisitet.

LES OGSÅ: Integreringspolitikk som virker

Når årsrapporten skal skrives, legger mange av selskapene mangfoldet til side, og nøyer seg ofte med å bruke et par linjer på å fortelle leseren om antallet nasjonaliteter og kvinner blant de ansatte.

Bare et fåtall har definert utnyttelse av bedriftens mangfold som kjerneverdi. Kun hvert fjerde norske selskap har eget avsnitt om mangfold i sine årsrapporter.

Mangfold gir konkurransekraft

Mangfold er et bredt begrep. I begrepet mangfold ligger sammensatte grupper, det være seg kjønn, etnisitet, alder, funksjonshemning, utdanning, kompetanse og mye mer.

Verdien i mangfoldet ligger i samspillet mellom disse ulike gruppene. Man må ha flere innfallsvinkler og perspektiv i et team for å lykkes.

LES OGSÅ: Vi oppfordrer innvandrerungdom til å velge det de selv vil, og til å tørre å ta samtalen ved middagsbordet når det trengs.

I amerikanske selskaper ser vi mye større grad av mangfold enn her i Norge. En veldig viktig driver av konkurransekraft og suksess i arbeidslivet, samt verdiskapning i samfunnet, er at man klarer å lede sammensatte team. Dette er mangfoldsledelse – en avgjørende kvalitet for dyktig bedriftsledelse i fremtiden.

Kompetanse til å lede mangfold og skape et arbeidsmiljø hvor dominantgruppen og minoritetsgruppene har likeverdige muligheter, er en av de viktigste lederoppgavene i fremtiden.

Mangfold på plakater, nettsider eller statistikker er ikke nok. Nå er tiden kommet for å lede og benytte potensialet i mangfoldet.

Forskjellighet beriker

Internasjonale Drammen arbeider under slagordet «forskjellighet beriker». Vi ønsker å følge opp dette og motivere bedriftsledere til å ta mangfold på alvor og bidra til konkurransedyktige bedrifter i Drammensregionen.

Vi tar utgangspunkt i at mangfold er positivt.

Mangfold på en arbeidsplass skal bidra til økt lønnsomhet som følge av at man sikrer seg best kompetanse gjennom rekruttering fra et større utvalg personer og mer kunnskap om kunden fordi man i større grad gjenspeiler kundemassen.

I tillegg gir mangfold økt innovasjonsevne og bedre beslutningsprosesser i bedriftene.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Bekymret for vedtak i Øvre Eiker

* Lokaldemokratiet svekkes

* Vi må få mer kunnskap om eldre og om sykdommer hos eldre...

Kommentarer til denne saken