Dårligere barnehagetilbud i Nye Drammen?

Oslo  20181206.
Illustrasjonsbilder, barnehage.
barn, barnehage, lek, leke, gutt, hoppe, puter, puterom, motorisk lek, fysikk, glede, energi, ribbevegg
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oslo 20181206. Illustrasjonsbilder, barnehage. barn, barnehage, lek, leke, gutt, hoppe, puter, puterom, motorisk lek, fysikk, glede, energi, ribbevegg Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNedre Eiker, Drammen og Svelvik blir 1. januar 2020 Nye Drammen. Politikere og administrasjon understreker at dette ikke er en utvidelse av Drammen, men en helt ny kommune. Et viktig spørsmål som ikke har vært oppe i debatten er hvordan dette vil  påvirke barna våre, og spesielt de barna som går i private barnehager? Hvordan endres vilkårene for barnehagene i Nedre Eiker ved overgangen til Nye Drammen?

Først litt fakta om dagens situasjon. Mer enn 50 prosent av alle barn som har barnehageplass i Nedre Eiker går i private barnehager. Nedre Eiker har i mange år bygget opp sine barnehager, både kommunale og private, slik at kommunen gjennomgående har et barnehagetilbud med god kvalitet. Barnehagene får på grunnlag at dette et stødig fokus på barnets beste.

LES OGSÅ: Thorvald (4) streiker - vil at alle skal ha det bra i barnehagen

Hvert barn i private barnehager har et årlig tilskudd som er beregnet ut fra gjennomsnittet av hva som blir brukt pr. barn i de offentlige barnehagene i den kommunen barnehagen ligger.

Det er verdt å merke seg at alle kommunene som blir til Nye Drammen ligger under landsgjennomsnittet i tilskudd. Av disse er Nedre Eiker den kommunen med størst tilskudd til hvert barn i private barnehager. Drammen bruker i dag mindre penger på sine barnehager enn det Nedre Eiker gjør, tilsvarende 90 prosent.

– Hvordan vil en kommunesammenslåing gi seg utslag for barna i Nedre Eiker?

Dårligere kår for barna i Nedre Eiker

Basert på en foreløpig beregning vil et barn i private barnehager i Nedre Eiker få opptil 15.000 kroner mindre i årlig tilskudd pr. barn. Totalt blir dette et kutt på i overkant av 7.1 millioner kroner, beregnet ut fra gjennomsnitt av dagens tilskudd i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker. Dette vil naturligvis få store konsekvenser for de berørte barnehagene og barna som går der.

– Er det forskjell på om barna går i offentlig barnehage eller privat barnehage?

LES OGSÅ: Vil bla opp millioner for å redde private barnehager: – Dette er en kjempegladsak for oss

De kommunale barnehagene i Nedre Eiker kommer trolig ikke til å merke noe til overgangen til ny storkommune. De offentlige barnehagene har ikke tilskudd til hvert barn slik som de private barnehagene, og vil kunne drive som tidligere. Dette betyr at det vil kunne bli en stor forskjellsbehandling av barna, avhengig om de går i privat eller offentlig barnehage.

 Regjeringen slår fast på sine nettsider at: «Barnehagetilskuddet finansieres av kommunenes frie inntekter (rammetilskuddet og skatteinntekter). Det vil si at det er kommunene som vedtar hvor mye de skal bruke på barnehager over sine kommunebudsjetter. Kommunene gir tilskudd til godkjente private (private, fylkeskommunale og statlige barnehager) og barnehagene skal behandles likeverdig ved tildeling av tilskudd ... Ordningen skal sikre at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i privat eller kommunal barnehage.» Kilde: Fastsettelse av forskrift om tilskudd til private barnehager

– Hvordan vil våre politikere forholde seg til dette? Vår bekymring er at det kan bli et stort sprang mellom regjeringens intensjon og den faktiske situasjonen, hvis ikke politikere er kjent med dette og konsekvensene.

LES OGSÅ: Alle disse prosjektene skal ferdigstilles de neste ti årene: – At det blir krevende i en periode må aldri bli begrunnelse for ikke å gjøre noe

Forventninger til våre politikere

Vårt ønske er at Nedre Eikers tilskuddssatser, eller helst nasjonale satser, blir utgangspunkt for tilskuddene i Nye Drammen kommune. Vi håper og forventer at våre folkevalgte tar inn over seg en mulig konsekvens av sammenslåingen. En konsekvens hvor barna risikerer dårligere kvalitet som et resultat av et lavere tilskudd. Vi ønsker at kvaliteten som er bygget opp gjennom flere år i Nedre Eiker kommune, ikke skal forringes.

Vi appellerer til at våre politikere tar ansvar og sier noe om hvordan vi fremover skal ha forutsigbarhet for den kvaliteten vi bør tilby våre barn i Nye Drammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags