Feil om private barnehager

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNestleder i Drammen AUF, Elisabeth Vanadis Sund, skriver i et innlegg i Drammens Tidende om sine bekymringer for barnehagesektoren.

Dessverre inneholder innlegget flere faktafeil.

Blant annet skriver hun: «I dag likebehandler staten private og offentlige barnehager økonomisk. Ved å likebehandle overfinansierer man i realiteten de private barnehagene, da de også har foreldrebetaling.»

Alle barnehager mottar foreldrebetaling, det er likt for alle barnehager i Norge. Det er også vedtatt en makspris for foreldrebetalingen, slik at kostnaden for foreldrene er den samme uansett hvilken barnehage de velger for sitt barn.

Private barnehager er ikke overfinansiert. Utfordringene med dagens finansieringssystem er at tilskuddene til barn i barnehage varierer med opp til 100.000 kroner per barn per år, og at inntektene til private barnehager er basert på to år gamle kommunale kostnader.

Det er uklart for oss hva Sund mener med at «private barnehager oftere velger å ha en homogen gruppe barn i barnehagen». Dersom nestlederen sikter til myten om at private barnehager bevisst unngår å ta inn barn med behov for spesiell tilrettelegging, vil vi tilbakevise dette. I en rapport som NTNU Samfunnsforskning har laget for Utdanningsdirektoratet, slås det fast at:

«Det er ingen tendens eller holdepunkter i vårt datamateriale som tyder på at private barnehager aktivt motsetter seg å motta barn som har særlige behov. Tvert imot så ser vi at andelen barn med spesialpedagogisk hjelp i private barnehager har økt fra 2005 til 2013. (…) viser at kommuner kan ha en opptakspraksis som leder barn med nedsatt funksjonsevne og særlige behov til kommunale barnehagetilbud.»

Det er riktig at grunnbemanningen, antall barn per ansatt, er marginalt bedre i kommunale barnehager. Imidlertid har private barnehager prioritert å ha høyere andel pedagoger i sine barnehager, noe forskningen viser er viktig for kvaliteten på tilbudet til barna.

Nesten alle private barnehager er tilsluttet en tariffavtale. I minst 95 prosent av de private barnehagene er rettighetene for de ansatte regulert gjennom tariffavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. PBL har vært en pådriver for å få dette på plass i barnehagesektoren.

1.756 barnehager med 23.500 årsverk er i dag tilknyttet PBLs hoved- og hovedtariffavtale. I tillegg er 175 av våre medlemsbarnehager, med om lag 2.000 årsverk, omfattet av andre tariffavtaler.

Private barnehager leverer et bedre tilbud enn kommunene, ifølge foreldreundersøkelser. De har et betydelig lavere sykefravær enn de kommunale barnehagene, noe som tyder på at de ansatte er mer tilfreds. De gir foreldrene og ansatte et stort mangfold av tilbud å velge mellom. Og de bidrar med mye spennende utviklings- og kvalitetsarbeid.

På toppen av alt driver de langt mer effektivt enn kommunene: Hvert år sparer private barnehager samfunnet for to milliarder kroner, sammenlignet med om kommunene selv skulle drevet de samme barnehagene.

Barnehagesektoren er ingen bransje for superprofitt, det skal det heller ikke være. Aktører som kan være villige til å gå på akkord med tilbudet til barna og/eller lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte, har ikke noe i sektoren å gjøre.

Men det må samtidig være allmenn aksept for at barnehager, som alle andre virksomheter, har en sunn økonomisk drift, midler til utvikling og en egenkapital som gir trygge arbeidsplasser. Det er i høyeste grad til barnas beste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags