Holmen skaper støy

Foto:

Av
DEL

MeningerDet var med glede jeg leste innlegget til prosjektledelsen for sykehuset på Brakerøya i Drammens Tidende 5. februar hvor de skriver at de har god kontroll, også på støy. De ønsker å ha vinduer som kan åpnes og mener at det ser ut til at de får det til. I dette ligger at sengepostene ikke vil ligge innenfor «gul støysone». Dette vil også være positivt for utomhusarealene mot Drammenselva og Fjordparken. Og forhåpentligvis for bebyggelsen på St. hansberget og Tangen / Merket.

LES OGSÅ: Falt pladask for utsikten og kjøpte drømmebolig. Så dumpet et brev ned i posten

Ut fra det jeg vet er jeg ikke beroliget. Tiltakshaver fikk utarbeidet en støyrapport fra Multiconult, Drammen kommune fikk utarbeidet en støyrapport fra Asplan Viak som en tredjepartskontroll som viser et større støynivå. I tillegg til å vise en større konsekvens for sykehustomta beskriver den at det er 250 boliger som vil bli berørt av uønsket støy og ligge innenfor «gul støysone». For meg virker det som om Drammen kommune bruker støyrapporten fra Multiconsult i sin vurdering uten å ta hensyn til støyrapporten de selv fikk laget.

I støyrapportene er det forutsatt at det etableres en støyskjermende bebyggelse, merket lyseblå på støysonekartet, i felt 14 (maksimal utfylling) mot både Bragernesløpet (sykehuset) og Strømsøløpet (Tangen). Plankartet viser ikke plassering av denne bebyggelsen og utfylling er tillatt uten detaljregulering (§ 7.2.14a). I samme paragraf, pkt. d og e gis det unntak fra krav om detalj­regulering og byggesøknad for etablering av midlertidig kaianlegg og lagring av containere.

Dette medfører at den støyskjermende bebyggelsen ikke kreves bygget før arealet er fullt utfylt. Altså kan støynivået bli atskillig høyere over en 30-års periode. Dette kan ikke være akseptabelt hverken for sykehuset eller for bebyggelsen på Tangen /Merket.

LES OGSÅ: Holmen kunne ha vært Drammens "Bygdøy"

Sykehustomta er allerede sterkt støybelastet fra nord og vest med motorveibroa / Strandveien og jernbanen. Denne støyen vil bli en del skjermet med den nye bebyggelsen. I tillegg kommer støy fra Holmen fra sør som støybelaster de arealene som blir skjermet av sykehusbebyggelsen. Konsekvensen blir at det ikke er noen arealer på sykehustomta som ikke blir støybelastet, med unntak av arealer som ligger innenfor indre gårder.

Om jeg husker riktig ble psykiatrien samlokalisert med somatikken ved at den ville kunne ligg skjermet fra støy og ha stille utomhusarealer med rolig utsikt over fjorden. Ut fra støykartet blir ikke dette tilfelle. Den rolige utsikten over fjorden forsvinner delvis ved den foreslåtte utfyllingen på Holmen som skal brukes til å lagre containere. Dette vil skape både fysisk og visuell støy.

I brev fra fylkesmannen datert 25.09.2018 sies det at pasientrom mot støyutsatt side kun kan aksepteres om det ikke er mulig å legge disse på stille side. Det frarådes å ha vinduer som kan åpnes.

Ut fra støysonekartet konkluderes det med at både den somatiske- og psykiatriske delen av sykehuset vil bli støyutsatt utover godkjente grenseverdier. Dette gjelder også Fjordparken og bebyggelsen på Tangen / Merket og St. Hansberget. Utvidelse av Holmen skal frigjøre sørsiden av Strømsøløpet for boligbebyggelse. Denne vil også bli støyutsatt.

Jeg håper jeg tar feil.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags