SA Norge, har vi et problem?

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Senterpartiets oppslag på dt.no 15. mai forteller leseren flere ting; En ting er at Sp ønsker å finne løsninger på problemene i byen, uten bompenger. En annen opplysning er at ingen vil eller ser mulighet for å bidra til å løse disse problemene.

Som sant er, stiller vi i Sp premisser for vårt løsningsforslag. Disse blir forholdsvis fort avvist av flere ulike aktører. At verken buskerudbysekretariatet eller Roger Ryberg (Ap) ser muligheter overrasker selvsagt ikke, da BB2 er gullkalven.

Det er en tankevekker at staten krever 2,25 % i rente på lån for finansiering av statens egne prosjekter. Det betyr at staten nå rigger seg til slik at de vil tjene penger på sin underfinansiering av kommunene og fylke ved å gi oss lån de kan gjøre god butikk på. Befolkningen betaler for prosjektene i tillegg til renter, at det er en god avtale for staten er ingen tvil. At noen mangler samvittighet og ryggrad er om mulig, enda sikrere.

Det er nødvendig å spørre om hvilke langsiktige mål regjeringen og pro-bompartiene har? Samferdselsministeren og hans parti er imot bompenger, finansieringen av veinettet i Norge strekker ikke til, og tilsynelatende alle instanser strekker hendene i været og sier at penger ikke finnes.

Det er ingen lovnader om økte bevilgninger til verken fylkeskommunen eller kommunene. Vedlikeholdsetterslepet er enormt på både fylkeskommunale og kommunale veier. Løsningen på finansieringen av prosjekter de ikke har penger til er bompenger, betyr det at alle andre finansieringsproblemer ved samferdsel og skal betales med bompenger i fremtiden? Det pene ordet på dette er brukerfinansiering, men nå er det en gang slik at vi betaler skatt alle som en her i landet og dette er vår brukerfinansiering.

Har statsforvaltningen gått ditt hen at vi ikke har råd til velferdsstaten? Dagens regjering har kuttet i skatteinntektene sine, da de rikeste visstnok måtte få skattelette da dette ga merverdi. Tallenes tale sier alt annet. Jeg skal ikke si at vi må øke skattetrykket her i landet, men vi kan ikke gi bort masse penger til rike onkler fordi vi synes det er ålreit. Dette er like glupt som å gi bort husleia si til Visjon Norge.

Alle svar fra ulike instanser forteller oss at det ikke finnes penger, alle opererer på sparebluss og fremtiden er mørk. Skal likevel påpekes at mange av disse aktørene underlig nok kan spytte penger i potten så fort bompenger er et tema. I det øyeblikk bomstasjonene vokser opp av bakken, så blir tydeligvis lommebøkene også dypere, korrelasjonen er mildt sagt fascinerende.

Er det likevel slik at det ikke finnes noen form for kroner i verken kommunekassene, fylkeskassa, eller statskassa så må vi faktisk sette oss ned og prate sammen. Det er pr. i dag et mål å bygge flere kilometer med fylkeskommunal vei, til tross for manglende vedlikeholdsmidler. Med andre ord har vi ikke råd til det vi allerede har. I et hverdags perspektiv så er dette like hårreisende som å kjøpe et oppussingsobjekt av et hus med 80 % belåningsgrad, helt uten inntektsgrunnlag. Vi har ut fra tallenes tale ikke råd til å eie det vi har, enda mindre det vi ønsker oss.

Er fremtiden slik at hvis du ønsker å eie bil og bruke denne så får man ekstraskatt for dette utover dagens avgifter? Skal det bli et ytterligere økonomisk privilegium å eie og bruke bil? Dette er en stor omveltning av samfunnet uten noe helhetlig bilde og en sikker oppskrift på et nytt klasseskille.

Hvis det ikke er slik, hva er alternativet? Hvis det ikke finnes penger til drift og vedlikehold av primærfunksjonene i SA Norge, så betyr det at staten er nærmere konkurs enn hva som er rimelig å anta. Dette virker så usannsynlig at det heller fremstår som bevisst nedprioritering. Finansministeren bør i så fall svare for seg, er det et økonomisk problem i basisfinansieringen av SA Norge, eller er statlig modell for finansiering av veier kun bompenger?

Alt tyder på at bompengemodellen er valgt som finansieringsmodell når flere og flere kommuner må betale for en tydelig underfinansiering av europaveier, fylkeskommunale veier, kollektivtrafikk og gang og sykkelveier i all uoverskuelig fremtid.

Jeg vet samferdselsministeren er tydelig på at bompenger ikke er en betingelse i avtalen, men alternativene uteblir. Vi får visstnok ingen annen avtale enn BB2, ingen flere penger og ingen utvikling uten bompenger i kommunen vår. Med andre ord, regjeringen velger bompenger, da hjelper det lite at regjeringen skryter av stor økning i antall kilometer ny vei, for bomstasjonene som finansierer gildet kommer for å bli. Det finnes jo ikke penger til vedlikehold av vei eller drift av kollektivt når alt er ferdig bygd.

Drammen Senterpartiet fortsetter selvsagt å si nei til bompenger, for mulighetene finnes, til tross for at vi må lete lenge etter velvilje.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken