Det kan lønne seg å følge med i timen, Buskerudbyen!

SKRIBENTEN: «Pakk om pakka»-general Gro Nyhus.

SKRIBENTEN: «Pakk om pakka»-general Gro Nyhus. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerI Facebook-gruppa «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser» har vi satt målet om å få Buskerudbypakke 2 tilbake til tegnebrettet. 

På tross av hvilken effekt Buskerudbyens politikere syntes fakkeltoget sist søndag hadde, så ble dette en markering det virkelig står respekt av både fra våre egne medlemmer og andre.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Vi er så uendelig stolte av at vi kan stå sammen uavhengig av partitilhørighet, selv om mange ikke engang blir direkte berørt av Buskerudbypakke 2 (BB2). Ikke mindre er dette fellesskapet etablert på tross av at denne pakka lover mindre trafikk-kaos og forurensning i Drammen sentrum i tillegg til økt kollektivtilbud og utbygging av gang- og sykkelstier.

Vi i gruppen ønsker også det samme som ligger i målene for BB2.

Det er ikke der uenigheten med Buskerudbyen eller sekretariatet ligger. Det er måten det er tenkt løst, og sannsynligheten for at overordnede mål vil komme til å nås, som er stridens kjerne.

Vi mener faktisk at veiplanene i BB2 ikke holder mål, samtidig med at vi ikke finner oss i at tre av Drammens bydeler skal ha bomsnitt som hindrer dem i å komme inn og ut til bykjernen uten å betale penger.

LES OGSÅ: Rosenkrantzgata er ikke en motorvei!

Det er nemlig ikke holdbart å legge fram store plantegninger med fine ord og mene at innbyggerne i Drammen bare skal akseptere å betale sånn uten videre.

Drammen får flere innbyggere i 2020. Da kommer Nedre Eiker og Svelviks innbyggere til å skulle kalles drammensere.

Det blir et faktum at også da vil flere av bomsnittene på kommunegrensene være å anse som kommuneinterne bommer. Jeg tror jeg vil kalle det en nitrist velkomstpakke fra Buskerudbyen, ikke minst fordi kun smuler synes å komme disse innbyggerne til gode i for eksempel denne pakkas kollektivsatsing.

Noen særlige veiplaner for disse kommunene ser ut til å glimre med sitt fravær i pakka, sett bort fra Svelvikveien.

LES OGSÅ: De rare bompengene

Svelvikinger forventer vel ikke at de skal måtte betale for å i det hele tatt krysse den gamle grensa, for å oppleve at trafikk problematikken rundt bykjernen ikke løses på noen måte?

Så, hva er det med denne pakka som ikke henger på greip? Jeg skal forsøke å fatte meg i korthet:

Vi ser alle behov for mindre trafikk i sentrum, men hvordan skal det bli en realitet når alle de vedtatte nye veiløsninger fremdeles leder trafikken ned og inn mot sentrum og Rosenkrantzgata er tenkt innsnevret fra to til ett felt i hver retning? Det blir ikke mindre kø og kaos av dette i bykjernen.

Forurensing liker ikke vi i gruppa heller, og at det må bli mindre av det i sentrum er vi alle skjønt enige om.

LES OGSÅ: Det nytter ikke å tvinge folk til å parkere

Det vi derimot ikke tror på, er at Drammen bysentrum vil få mindre trafikk og forurensning om biler fremdeles skal siles inn mot dagens mest forurensede områder.

Gjennomgangstrafikken som går i Drammen må også løses annerledes, og ikke som fremlagt i den vedtatte BB2-pakka; via Øvre Sund bru og rett inn i Bragernestunnelen hvor en vil møte Rosenkrantzgata's biler, eller at trafikken like «herlig» vil fortsette inn i Bangeløkka via Strømsåstunnelen.

Hvor er planene om å lede gjennomfarten ut av byen og bykjernen?

Økt kollektivtilbud er også i gruppe et velkomment mål.

LES OGSÅ: Hjelp meg å forstå!

For å få innbyggerne til å kjøre mer kollektivt, vil det nok være en idé å ikke legge ned holdeplasser og ruter. Det å senke alderen for rabatterte priser til ungdom er det vanskelig å se logikken bak.

Det bør uansett være en forutsetning, og et absolutt minimum, at tilbudet økes betraktelig lenge før bommene kommer opp.

Innbyggerne må få et reelt valg først – ikke etter at bommene er tenkt å starte innkrevingen

Miljø- og bypakker, som BB2, synes å nærmest har blitt det nye «Eureka!» blant kommuner rundt om i landet, etter årtier med noe jeg vil kalle for somling.

LES OGSÅ: Trafikkinfarkt i Drammen

Det å sette både samferdsel og byutvikling (så også boligutvikling) på den langsiktige agendaen for byen synes i hvert fall å glimre med sitt fravær i Drammen. Vi snakker tiår med etterslep i denne byen.

For meg kan det nemlig se ut som at det samles sammen samferdselsetterslep i en pakke, legger til «miljø» som en overordnet målskive, skriver lange avhandlinger om verdien av sykkelstier og kollektivsatsing, som ingen menigmann skal forstå, så synes det som en kommer unna hva som helst i kommune og bystyresaler rundt om.

Vi snakker om en pakke som er grovt estimert til 12 milliarder kroner. Staten er søkt om rundt 10 %, Buskerud fylkeskommune og kommunene i Buskerudbyen kommer med noe lommerusk, så tar selvfølgelig innbyggerne resten.

Vi som innbyggere må faktisk kunne forvente at vi får løsninger som er vettuge og ikke minst oppnår det som er Buskerudbypakke 2 sine overordnede mål.

Like fullt må vi forvente at pakkas enkeltstående delplaner har et minimum av sannsynlighet for måloppnåelse, og «gjerne» med kost/nytte-kalkulasjoner, selv om Statens vegvesen uttalte på sin presentasjon for tilfartsvei vest og Konnerud, at det var vanskelig.

Vi snakker altså ikke om småpenger her, vi snakker om flere milliarder, og tar jeg ikke helt feil, så synes nok ikke politikerne selv det er en sann glede å betale for noe som ikke synes å levere det som er lovet.

Vi krever faktisk at om noe skal utføres av tiltak, må de i seg selv være så soleklare at de briljerer med både kvalitet og bevis for at det ikke finnes noe bedre alternativ.

At flertallet i Buskerudbyen omgjør gruppa til en samling av motstandere mot bom i Drammen får nesten stå for deres egen regning.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Hva vil Ola Sentralisering?

* Usmakelig domsavisgelse på avisens førsteside

* Byggesak og politisk oppfølging

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags