Trafikkinfarkt i Drammen

KAN KURERE PROBLEMET I DRAMMEN: «Derfor er dette en henstilling til våre naboer, spesielt Lier kommune ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal: Ikke stopp Lierdiagonalen, den kommer også Lier kommune til gode», oppfordrer Jan Erik Green fra Drammen og Konnerud.

KAN KURERE PROBLEMET I DRAMMEN: «Derfor er dette en henstilling til våre naboer, spesielt Lier kommune ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal: Ikke stopp Lierdiagonalen, den kommer også Lier kommune til gode», oppfordrer Jan Erik Green fra Drammen og Konnerud.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerEtter å ha observert biltrafikken i Drammen i snart 50 år, kan jeg fastlå at det har skjedd en stor utvikling. Trafikken har økt voldsomt i senere år, resultatet er flere biler, flere kategorier kjøretøy og ikke minst er det blitt mange større kjøretøyer.

Transportbehovet for gods på vei har økt. Det har ført til at Drammen i dag lider av et betydelig «trafikkinfarkt».

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Dette «trafikkinfarktet» har fått lov til å utvikle seg over flere år. Det er gjort svært lite for å forebygge det. Vesentlige ting på veisektoren har skjedd på andre steder enn her i distriktet. Jeg mener vi kan si det slik at våre politikere har latt det «skure og gå, og det straffer seg nå».

På hvilken måte, vil da mange spørre seg? Drammen har pådratt seg dette «trafikkinfarktet». Det vil si at trafikken stopper opp og resultatet er at Drammen dør. «Veikrysset Drammen» er i ferd med å gjenoppstå.

LES OGSÅ: De rare bompengene

Ingen ønsker at Drammen skal dø. Det må det gjøres noe med, det vil si at sykdommen må behandles. Det har da også politikerne bestemt seg for, de vil bruke BB2 (Buskerudbypakke 2) som medisin.

Hvem skal betale for denne behandlingsmetoden BB2?

Jo, det skal bilistene gjøre. Men hvor blir inntektene av når bilene skal bort? Hvor skal inntektene komme fra da fordi at gater/veier skal snevres inn slik at færre biler skal komme fram?

Drammenserne skal begynne å gå, sykle og reise kollektivt for å komme på jobb.

LES OGSÅ: Enda et skritt mot kø, kork og kaos

BB2-behandlingen har den egenskapen at det ikke skal kjøres flere biler gjennom Drammen enn i dag. Er det den rette måten å behandle et infarkt på?

Jeg tviler sterkt.

Jeg har selv hatt to infarkter, men er blitt behandlet på en helt annen måte og lever i beste velgående i dag. Derfor har jeg ingen tro på behandlingsformen BB2 for trafikkinfaktet i Drammen. Den vil ta livet av Drammen i stedet for å rehabilitere byen. Jeg mener riktig behandlingsmåte er å få lagt to «bypass» (les hovedveier) for gjennomgangstrafikk utenom Drammen sentrum, slik at det kan begynne å fungere helt normalt igjen.

Gjennomgangstrafikken i Drammen utgjør cirka 50 % av totaltrafikken, dette ifølge tall fra SVVB (Statens Vegvesen i Buskerud).E18 er da med i regnestykket.

LES OGSÅ: Slik fordeler trafikken seg

Jeg er redd BB2 vil virke mot sin hensikt og kommer til å ta livet av Drammen. Det er det ingen av oss som ønsker, heller ikke våre naboer. Riktig behandlingsmåte for trafikkinfarktet i Drammen er derfor å åpne opp, lage nye veier med stor kapasitet for gjennomgangstrafikken, ikke tette igjen slik BB2 gjør.

Det må legges to store gode veier med skikkelig kapasitet, firefelts vei, utenom Drammen sentrum. Derfor er dette en henstilling til våre naboer, spesielt Lier kommune ved ordfører Gunn Cecilie Ringdal: Ikke stopp Lierdiagonalen, den kommer også Lier kommune til gode.

LES OGSÅ: Behov for økt sykkelsatsing i Drammen

Jeg tenker da på Fjordbyen. Lierdiagonalen er, sammen med E134 Strømsåstunnelen, en nødvendighet for å få skikk på trafikkproblematikken i hele drammensområdet,. Disse to «hovedveiene» må legges på følgende steder og kan bygges som OPS-anlegg (Offentlig Privat Samarbeid):

1.: Fra Lier/E18/Kjelstad til Lianåsen, videre i tunnel gjennom Bragernesåsen til Vinnes/Solbergelva, til Stenseth/Nedre Eiker kirke og over til Mjøndalen/E134.

2.: E134 fra E18/Bangeløkka – Strømsåstunnelen til Mjøndalen. Der kobles de sammen og videreføres til Steinberg og Losmoen til Langebru/Haug kirke.

Disse to veiene vil være tilstrekkelig for drammensregionen i mange år framover. Det vil også være begynnelsen på «Stamvei E134 Øst/Vest».

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Ikke kutt i toppidrettstilbudet!

* Remaskrik i Drammen

* De rare bompengene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags