Bomdebatten – det er statens ansvar å tilrettelegge

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I striden om bomringen i Drammen og omegn bruker tilhengerne fem argumenter:

  1. Økende trafikktetthet.
  2. Luftforurensning i byen.
  3. Utbedring av muligheter for kollektivtrafikk, syklende og gående.
  4. «Belønningsmidler fra staten.
  5. Global oppvarming, klimakrise og oppnåelse av 0-vekstmål.

I et forsøk på å rydde opp i dette kaoset av sammenblandinger starter jeg med det siste argumentet. Norges befolkning utgjør 0,7 promille (7 av 10.000) av verdens befolkning, og av dette er Drammen 1,4 prosent av Norges befolkning. Det sier seg selv at vårt bidrag til global belastning er umerkelig.

Hvorvidt Norge som en eksemplarisk «flink gutt» skal påvirke resten av verden er latterlig. Dette særlig i en verden hvor en stor mengde av mennesker strever daglig med å klare å leve, og knapt vet hva og hvor Norge er.

LES OGSÅ:

Forbedring av luftforurensning i Drammen

Luftforurensningen i Drammen er under stadig forbedring av flere grunner. Økningen av andel elektrisk drevne kjøretøyer forsterkes nå som bilfabrikantene satser stadig mer på denne teknologien. Motorstøyen blir også redusert kraftig med elektrisk drift.

Reduksjon forutsetter at gjennomgangstrafikken forskyves til kjøring utenom bykjernen, når nytt tunnelløp i Strømsåsen er klart. Likeså om Bragernesåstunnellen forlenges til Vinnes slik mange ivret for den gang den ble anlagt.

Dette er helt klart statens ansvar, slik som for eksempel E18 gjennom Vestfold og Telemark er anlagt utenom byene. Her plikter staten å respektere lokalsamfunnets behov for å unngå denne trafikken. Samtidig understrekes at ansvaret for en trygg og solid Holmenbru er statens ansvar.

Statens ansvar

Det er også statens ansvar å tilrettelegge for kollektivtransport mellom byer og tettsteder, samt å bistå kommunene med tilrettelegging av deres behov for oppgradering av kollektivtransport og  veier for syklende og gående. I Bergen har staten bidratt til deres nye bybane, så det bør være muligheter også for andre kommuner.

LES OGSÅ:

Hva «belønningsmidlene» angår, skal bemerkes at regjeringen ikke har pålagt kommunene å innføre bompenger. Kommunene står helt fritt til å innføre, eller la være å innføre bompenger. At dette skal være avgjørende for statens deltakelse i utbygging av veier og kollektivtrafikken er uhørt. Norge og staten har nesten ti tusen milliarder kroner i oljefondet som det må kunne tas av.

Oljefondet er vel ingen «hellig ku» som skal kunne vokse inn i himmelen. Det må kunne brukes til noe annet enn bare fremtidig pensjonsutbetaling. Utbygging og forbedring av landet er et stort gode for alle, ikke minst for fremtidige pensjonister. Realverdier i vårt eget land er da viktigere enn aksjer i mer eller mindre usikre investeringer rundt omkring i verden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken