Bomring kommer til å kvele Drammen og sentrumshandelen

Foto:

Av
DEL

LeserbrevFlertallet i Drammen Bystyre, med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen, er i ferd med å kvele byen vår med bompenger. Og med det legge inn nådestøtet på sentrumshandelen. Ikke bare skal folk i Drammen tvinges måtte betale store summer i bompenger. Men i tillegg ligger bomringene an til å fravriste Drammen sin status som handels- og aktivitetssenter for kommunene rundt. Når de som bor i nabokommunene, i mindre grad vil reise hit for handel og hygge.

De siste tre årene har Drammen mistet 824 arbeidsplasser i privat sektor, ifølge tall fra Telemarksforskning. Og bystyrets flertall styrer mot at vi mister noen hundre til i årene fremover. Ser det dessverre ut til. La meg skissere.

Tall fra SSB kan fortelle oss at gjennomsnittsinnbyggeren i Norge handler for omtrent 120 000 i året. I varer og tjenester. Utenom bolig, oppvarming, transport, og tele. Det sier seg selv at når man må ut med 15 – 20 000 i året i bompenger, per bil, så har man mindre igjen å handle for. Mindre til kino og pizza i byen. Mindre til klær. I størrelsesorden 500 millioner kroner i året forsvinner ut av innbyggernes kontoer med bommene som skal settes opp. Før overskridelser. Før ymse prisøkninger som gjerne kommer på bompenger, når bommene først står der.

Til sammen er handelen i Drammen på over 10 000 millioner kroner. Hvert år. Mye av det fra kommunene rundt, viser en rapport fra Asplan Viak. Det er en god del handel som kommer fra folk i Lier, Nedre Eiker, Sande og andre nabokommuner. Inntil bommene kommer.

Dersom Drammen mister bare 10% av handelen sin, som følge av bomringene, så er det et tap på rundt 1000 millioner kroner. I handel. Hvert år! Kanskje mer. Fordi folk heller drar til Liertoppen, Buskerud Storsenter eller et annet sted i sin kommune.

‘Men vi kommer til å tjene så mye på investeringene og Bypakken’ sier entusiastene. De er det tafatte politiske flertallet som ikke har giddet kvalitetssikre milliarder i pengebruk. Men akkurat som vi ikke bygger busser i Norge, men må importer dem. På samme måte vil mesteparten av bygge-arbeidet gjøres av utenbys firmaer, og dels utenlandske arbeidere. Havner en fjerdedel av Bypakke-investeringer og oppdrag lokalt, så er det godt gjort. Trolig blir det så lite som 200 millioner i året, som kommer tilbake til Drammen i form av oppdrag. I byggeperioden.

Med andre ord styrer flertallet i Drammen mot et årlig tap for byen på i området 1300 millioner kroner! Det er 600 tapte arbeidsplasser! Om vi legger tall fra Norgesgruppen til grunn. Årene etter kommer ringvirkningene på toppen av bom-tapet. Og hva med konkurranse-vridende effekter som rammer lokale virksomheter, og konkurranse-dempende effekter, og effekter av at kommunen taper inntekter og vil etterspørre mindre, og tilby mindre?

Og alt dette for en Bypakke basert på en befolkningsvekst som ikke blir noe av. Og med Drammens Næringslivsforening sin velsignelse, ved ett innlegg av dets leder Ragnhild Haaning nå i september!

Skulle boligbygging kompensert for dette vanvittige tapet, måtte tilflyttingen til Drammen gjøre gamle rekorder til skamme. Langt over de mest optimistiske anslag. Men det er det liten grunn til å håpe på. Hvem vil flytte til ett sted der jobbene forsvinner? Der barnefamilier og bilavhengige skal sponse en makkverks-bypakke som ikke løser byens problemer?

Si ja til Drammen! Si nei til bomring!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags