Kommunikasjonens rolle i Buskerudbyspillet

Foto: Børre Ivar Lie

Foto: Børre Ivar Lie

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Undertegnende hadde 25. oktober et innlegg om Buskerudbyens kommunikasjonsplan i Dagsavisen Fremtiden og er forbløffet over innleggets forbigåelse i stillhet blant ansvarlige. Når det stilles slike alvorlige spørsmål så forventes det faktisk svar.

En sentral målsetting i kommunikasjonsplanen fra 2014 er å bidra til å utløse Buskerudbypakke 2 og «spre kunnskap» om bompenger som nødvendig virkemiddel. Dette skal ifølge planen gjøres ved å påvirke målgrupper som blant annet kandidater til og folkevalgte i kommunestyrer og fylkesting, medier, NHO/LO, næringslivet og innbyggere. Spesielt oppsiktsvekkende sier planen følgende: «Mediene utgjør en viktig gruppe blant videreformidlerne. En egen plan for økt synlighet i mediene vil bli utarbeidet. Alliansebygging vil stå sentralt.»

Vær Varsom-plakaten angir pressens spesielle samfunnsrolle og dets meget viktige funksjon i vårt demokrati gjennom informasjon, debatt og samfunnskritikk. Undertegnede oppfatter Buskerudbyens planer og tiltak (finansiert gjennom «belønningsmidler») for å bygge allianser og få økt innflytelse blant medier som et direkte angrep på Vær Varsom-plakatens punkt 2.1: «Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet.»

I sentrum for Buskerudbyens kommunikasjonsarbeid synes å være reklame og PR-byrået Godt Sagt. Godt Sagt har vært største tjenesteyter for Buskerudbyen vedrørende kommunikasjon, og har ifølge DT bistått med ulike kampanjer, ny nettside, løpende kommunikasjonsarbeid og bistand til medvirkningsprosess. Det er grunn til å tro at byrået har også bidratt med flere av de aktuelle tiltakene som listes opp i kommunikasjonsplanen. Godt Sagt har også levert kommunikasjonstjenester til Drammen kommune.

Reklame og PR-byrået Godt Sagt driver ifølge dem selv med strategi, nettsider, målbar markedsføring, mediehåndtering, film & foto og reklame & design. Det mest oppsiktsvekkende er byråets tjenester vedrørende strategi og mediehåndtering, og de sier blant annet følgende:

«Når strategien er bestemt, setter vi i gang tiltakene som gjør at din bedrift når målene»
«Nå kan alle i prinsippet sette agendaen»
«Vi tilbyr medietrening, mediekurs, medieovervåkning, krisehåndtering og løpende presse- og mediearbeid»

En gjennomgang av ansettelsene av kommunikasjonsarbeidere i Buskerudbyensamarbeidets sekretariat og Drammen kommunes omstridte «multimedieenhet» etter 2014 viser at det er ansatt tre tidligere journalister med lang lokal fartstid (deriblant en tidligere journalist som har gått videre fra Buskerudbyen til Drammen kommunes «multimedieenhet»). Erfarne journalister synes således å være meget attraktive kandidater til kommunikasjonsroller i organer som kan tenkes å ønske å utøve innflytelse over innbyggeres, næringslivets og folkevalgtes oppfattelse av betente politiske saker.

Ser vi nå konsekvensene av medienes tøffe prosesser med nedskjæringer og nedbemanning, der journalister med lang erfaring trekkes mot makteliten og sikre skattefinansierte jobber og oppdrag, mens deres gjenværende kollegaer må gjøre beintøffe prioriteringer i en klikkbasert medieøkonomi?

Er det politikere og byråkratiets oppgave å påvirke og overtale befolkningen gjennom bruk av partiske journalister og «kommunikasjonsarbeidere»?

I et reelt demokrati er det folket som skal ha størst innflytelse over beslutningene som tas, ikke makteliten. Når folkevalgte representanter mister forståelsen for sin egen rolle så mister de etter hvert sin egen legitimitet som folkets tjenere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken