Det var da voldsomt, Wold!

OLAV SKINNES DEMPER IKKE KRITIKKEN: .«... har stortingsrepresentantene som representerer regjeringspartiene fra Buskerud sovet i timen i arbeidet med Nasjonal transportplan?»

OLAV SKINNES DEMPER IKKE KRITIKKEN: .«... har stortingsrepresentantene som representerer regjeringspartiene fra Buskerud sovet i timen i arbeidet med Nasjonal transportplan?» Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerMorten Wold (Frp) har vanskelig for å bortforklare den manglende satsingen på vei og bane i Buskerud i det framlagte forslaget til Nasjonal Transportplan.

LES MORTEN WOLDS INNLEGG HER: Liv og lære, Skinnes

Faktum er følgende:

– Regjeringen har på tross av egne uttalelser om byggestart i 2019 utsatt oppstarten av Ringeriksbanen og E-16 til 2021/2022. Det betyr utsettelse og ny usikkerhet.

– Regjeringen har ikke nevnt to tog i timen til Hokksund og Kongsberg. Kommunedelplanen som BaneNor arbeider med om dobbeltspor Gulskogen-Hokksund skulle kommet i vinter, den er ennå ikke kommet.

Det betyr utsettelse og usikkerhet.

– Buskerudbyen må gjennom bompenger finansiere 50 prosent av rehabilitering av Strømsåstunnelen og Holmenbrua. Dette er vanlig oppgradering på riksveinettet som burde vært dekket gjennom bevilgninger over statsbudsjettet og ikke veltet over på bilistene i Drammens-området. Frp er tydeligvis blitt mer og mer glad i bompengefinansiering også til alminnelig vedlikehold.

– RV 35 Hokksund-Åmot er ikke omtalt i det framlagte forslaget. Det betyr at Statens vegvesen etter vanlig praksis stanser videre planlegging av strekningen. Så enkelt er det.

Regjeringen har fjernet all usikkerhet knyttet til denne strekningen, det blir ikke ny vei.

Dette betyr at vi må leve med dagens vei Hokksund-Åmot i hvert fall en generasjon. Da må vi som har jobbet for ny RV 35 tenke nytt.

Vi må løsrive avkjøringen til fylkesvei 287 mot Sigdal og trafikksituasjonen i Åmot sentrum fra de nå parkerte planene om ny trase RV 35, og vi må også se på tiltak på eksisterende vei fra Langerudbakken til Knivedalen for å gjøre den strekningen mer trafikksikker.

I tillegg må vi fokusere på, og jobbe for de mulighetene som Randsfjordbanen har for å bidra til personbefordring mellom Hønefoss-Hokksund. Klarer vi å få til en god frekvens på toget på strekningen Vikersund-Hokksund vil toget kunne bli et viktig og framtidsrettet transportmiddel også for innbyggerne i Midt-Buskerud, og ikke minst redusere trafikken på RV 35.

Til slutt vil jeg bare minne Wold om at Buskerud Fylke i sitt høringssvar til transportkomiteen har understreket viktigheten av:

1. Byggestart i 2019 for Ringeriksbanen/E-16, Buskerud er villig til å forskuttere 3,2 mrd. for å hjelpe regjeringen.

2. Det prioriteres to togavganger pr. time Drammen-Hokksund, deretter til Kongsberg.

3. Holmenbrua og Strømsåstunnelen finansieres 100 % med statlige midler

4. Andre prioritere veiprosjekter i fylket:

- RV 23 Dagslett-Linnes, Linnes-E-18 og ny Oslofjordtunnel

- RV 35 Hokksund-Åmot

Morten Wold skriver at det er et mål å få til flertallsmerknader i innstillingen til NTP på RV 35, to tog i timen til Hokksund-Kongsberg og at det blir byggestart på Ringeriksbanen i 2021.

Det er flott, og det skal Senterpartiet bidra til, men har ikke Høyre og Frp vært i regjering i snart fire år?

Jeg lurer på en ting, har stortingsrepresentantene som representerer regjeringspartiene fra Buskerud sovet i timen i arbeidet med Nasjonal transportplan?

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags