Aldri før har jeg vært mer oppgitt over andre fylkeskommuner enn min egen, men Akershus og Østfold har virkelig greid å trykke på de riktige knappene. Viken-løpet er kjørt, da både Akershus og Østfold har sagt nei i sine fylkesting.

Innerst inne tror jeg ikke avgjørelsen overrasker noen.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Simpelheten tanken om at tre ulike fylkesting skulle bli enige om noe så stort er ren ønsketenkning; Slikt skjer bare i fantasiverdener. Det er jo ikke alltid ett fylkesting kommer til en konklusjon selv en gang.

Nei-grunnene til «samarbeidspartnerne» virker til tider rimelig banale etter min mening:

Akershus ønsker kun å henge med «den kule ungen» i skolegården: Oslo, og Østfold på sin side vil se ut som et politidistrikt. Flertallet stemte nei til «Østfold Politifylke», så det virker som om begge fylkeskommunene står på stedet hvil.

Noe av det jeg virkelig ikke ser meningen med er de geografiske argumentene i denne debatten.

LES OGSÅ: Næringslivet i Buskerud ligger allerede langt fremme for å finne løsninger for en grønn fremtid

«Det er langt fra Halden til Hallingdal» sa Ap i Østfold om regionen Viken. «Det er langt fra Oppdal til Namsskogan også» sier jeg, «og denne strekningen tar en time lenger med bil, men likevel ble fylkestingene i Trøndelag enige om å slå seg sammen.»

Mener dere det vanskelig å forklare østfoldingen at det er en god idé? Det var dumt, men det er ikke politikeres oppgave når de er valgt inn å forklare hvorfor noe er godt eller dårlig for befolkningen.

Dere politikere er nemlig valgt inn for å ta beslutninger, med mindre planen er å gjennomføre en folkeavstemning, hvilket for øvrig er totalt unødvendig.

Hvis grunnen til at politikerne ikke tør vedta noe så nyskapende og spesielt er at det snart er valg, så er det feig politikkføring. Dere har fortsatt 3 år i fylkestinget; Bruk dem effektivt.

LES OGSÅ: Vi har ikke tid til å drive med sammenslåing uten at vi vet hva som skal bli bedre...

Problemet med hele reformen er vel at det stort sett er som å spørre om noen fylker vil flytte i kollektiv sammen.

De fleste bor greit allerede og sier nei, selv om samarbeidet dem imellom ville blitt mye lettere.

At flertallet i vårt eget fylkesting virker å ville stemme for Viken allikevel, viser at Buskerud i det minste forstår hvilken retning som er logisk; Gresset er grønnere nærmere Oslo, uavhengig av hva andre fylkesting vedtar.

Jeg håper at Stortinget ser det samme.

Forfatteren er deltaker i utdanningsprogrammet Young Ambassadors. Meningene som kommer til uttrykk er forfatterens egne.