Kjære Carl Emil og Siri!

Foto:

Av
DEL

MeningerMDG i Drammen arrangerte for en liten stund siden seminar med debatt om byutvikling og arkitektur. I etterkant av seminaret slår MDGs representanter fast at Høyre og Arbeiderpartiet raserer byen. Det er lett å lese at MDG vil framheve seg selv, og diskreditere andre partier i forhold til å «rasere byen».  For AP sin del er det to forhold som gjør at vi ikke helt kjenner oss igjen i beskrivelsen. For det første har ikke Drammen AP hatt ordfører eller vært del av en styrende koalisjon siden 2003. Sakene som tas opp i innlegget og som ble debattert i møtet handler om det som har skjedd etter det.

Sånn sett er det kanskje Drammen Høyre som må svare for seg i forhold til rasering av byen (og MDG som nåværende budsjettkamerater).

Det andre spørsmålet som må stilles er selvfølgelig hva partiene har ment og stemt i forskjellige rive- og byggesaker, og hvilke initiativ som er tatt i forhold til byutvikling. Når det gjelder rivningssaker som det har vært stor debatt om,har Drammen AP i all hovedsak vært mer restriktive til riving enn Drammen Høyre.

For eksempel gikk vi i mot riving av Jugendbygget i Amtm. Bloms gate 6 - der nå Bragernes kvartal er bygget. Vi sa nei til riving av Villa Gleditsch i Løkkebergveien. Vi fikk flertall (sammen med MDG, V, SP, SV) om å begrense dispensasjon for overflateparkering i sentrum. Vi har kjempet for bruk av solceller på taket i flere byggeprosjekter. Vi vant kampen om å bevare Marienlyst som idrettsområde og grønn lunge i byen. I store områdeutbygginger som Glassverket og Sundland har vi stilt krav til at leilighetene i 1 etasje skal være tilpasset barnefamilier og ha umiddelbar tilgang til gode uteområder, og fått gjennomslag for det. I tillegg til vern er også boligbygging med fokus på etablerere og barnefamilier meget viktig for Drammen AP.

Vi har også vært restriktive til store byggeprosjekter i «villastrøk» (Noe MDG ikke bestandig er) - og følgelig vært med på å presse fram det som nå blir en egen småhusplan for Drammen. Vi har selvsagt vært aktivt med på å endelig få på plass en kulturminneplan for Drammen kommune.

I debatten i møtet stemmer det dårlig at Vogt og Høye peker på at jeg sa at  «ingenting kan gjøres i forhold til utbyggerpress på Nedre Bragernes/Brakerøya». Tvert i mot pekte jeg på nødvendigheten av å sette i gang en egen planprosess for området - slik at vi får en samlet plan for hva som kan gjøres, og hva det er viktig å ta vare på i bydelen for å bevare og styrke kvalitetene som finnes. Gjeldende plan i området er sentrumsplanen - som for denne bydelens del ikke er god nok til å beskytte eksisterende bymiljøer.

Når det gjelder den aktuelle saken i Hofgaards gate/Engene, vil vi ta vare på husene som er registrert verneverdige, vi gir tillatelse til å rive de to husene i Engene, men vi setter krav til at fasaden mot Engene brytes opp og gis en bedre arkitektonisk utforming. Vi mener at dette er et godt forslag for å få til nye boliger på et område som i dag stort sett er  P-plass og utdaterte næringsbygg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags