Partiene svikter som demokratiets vaktmestere

Foto:

Av
DEL

LeserbrevDrammen Venstres Anders Wengen tar oppet viktig tema i sitt leserinnlegg «Demokratiet halter» den 30. januar. Vi trenger absolutt en samtale rundt hvorfor så få engasjerer seg i politisk arbeid. Dessverre er dette et uløst problem over lang tid. Noe som tyder på at dette trenger samfunnet og partiene å rette mer fokus på.

Engasjementet blant folk er der. Det er nok ikke færre som driver aktiv påvirkning. Det er flere.

For to år siden møtte 2-3000 opp på Bragernes torg for å påvirke politikerne. For å si nei til bypakke og bommer. Men måten de ble møtt på av Høyres Tove Paule og APs Eivind Knudsen, var med pekefinger og null vilje til å lytte. For hver som møtte opp, var det minst 10 som satt hjemme. Det ser vi nå som over 28.000 velgere fra Nye Drammen har valgt å underskrive oppropet NEI til Bomring. I Drammen er tusenvis medlemmer av grupper i sosiale medier. Og vi diskuterer politiske saker daglig.

De folkevalgte og politiske aktive er i liten grad med der folket er, og der folket snakker sammen. Politiske partier som er i utakt med folk flest er det jo også lite spennende å melde seg inn i. Spesielt når takhøyden oppfattes som lav.

Høyre signaliserer f.ex. at det er lav takhøyde med sin nylige vraking av bypakke- og bomring-motstander Harald Wessel-Berg.

Les også: Kaller inn til protesttog for å markere bom-motstand

Det er selvsagt flere grunner til at færre ønsker å delta aktivt i politiske partier. Listen er lang, og omfatter forankring av standpunkt, innhenting av mandat, tydelig flagging av endringer i viktige saker, folkevalgte som stiller seg selv og parti i dårlig lys. Vår tidligere så populære ordfører Tore Opdal Hansen, bom-motstanderen fra 2003, burde flagget høyt og tydelig, gjentatte ganger, at han i 2015 ville ha bypakke med bomring. At han hadde snudd. I stedet føler folk seg sviktet og lurt. Kjemper karrierepolitikere for sine velgeres saker? Motsetninger mellom rikspolitiske og lokalpolitiske mål forvirrer, og skaper også manglende tillit.

Manglende tydelighet, og rikspolitikk som tillates å røve scenen fra de lokale sakene ved kommune- og fylkestingsvalg er også et problem. Her hviler det ikke kun et ansvar på ledelsen i de landsdekkende partiene. Men lokale aviser, og lokale partier, har et stort ansvar i å sette søkelyset på lokale saker frem mot valget.

Ordførerkandidater Myvold Berg (AP) og Haaning (H) gjemmer seg fra debatten rundt bomring og bypakke. De er ikke til stede i media, og de bidrar ikke til samtalen rundt det absolutt viktigste temaet for sine innbyggere. Det skaper avstand til beslutningene. Og til partiene.

Motstanden mot bomring og dårlig bypakke er et godt eksempel på en sak det er stort engasjement rundt. Og hvor partiene har vært i utakt med folket. Samtidig viser den hvor viktig debatten som reises av Venstres Wengen er. Politikerne må huske at de ikke kun er kjempende på en politisk arena. De er også demokratiets vaktmestre. De er folkets representanter. Og den sviktende oppslutningen er nok et tegn på at partiene og de folkevalgte svikter demokratiet på et fundamentalt plan.

Tillit og gode løsninger er viktige ord i denne sammenheng. I tillegg likte jeg spesielt Wengers stikkord «gjennomsiktighet».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags