Flere arbeidsplasser – ikke flere containere

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerHavneromantikken står sterkt i Drammen, men det er liten grunn til å være romantisk anlagt når Drammen Havn planlegger å fylle ut fjorden tilsvarende areal med 47 fotballbaner med grus og sprengstein.

Konteinerhavna skal utvides fra dagens årlige 60.000 containere til 130.000 containere og i sakspapirene kan vi lese at 75 prosent av disse containerne skal fraktes gjennom bykjernen med lastebil.

Innbyggerne bør også stille seg spørsmål om hvor mye steinmasser 47 fotballbaner med dybde på 50 meter er, og hvordan dette skal fraktes inn til Holmen. Det aller meste vil bli fraktet gjennom bykjernen på lastebiler og belaste byen i flere tiår

Samtidig som havna utvider aktiviteten, så flytter de gods fra Lierstranda til Holmen. Det betyr at tungtransport som i dag går til Lierstranda skal føres tvers gjennom bykjernen og til Holmen.

Holmenbrua utvides med fire felt, men brua fra Holmenokken til Strømsø er det ingen planer om å utvide. Vi i De Grønne har tatt dette opp og etterlyst en helhetlig plan for trafikkavvikling. Dette er blitt nedstemt i formannskapet.

Havnas utvidelse vil føre en konstant trafikkork fra Holmenokken til Strømsø.

Der samtlige andre havnebyer nasjonalt og internasjonalt flytter havna ut av byen, så flytter Drammen tungtrafikken, støy, havn og forurensing inn i bykjernen.

Det er ikke til å tro.

Drammen Havn er av landets fremste på omdømmejobbing og havnesjefen selv et PR-geni. Det er en tøff jobb å slåss imot, spesielt når det blant de etablerte partiene er et stilltiende samtykke til havnesjefens tåkeleggingsmanøvre.

Sannheten er at Drammen Havns massive utfylling av Drammensfjorden vil ødelegge byen for alltid, vil legge det nye sykehuset på Brakerøya i gul støysone samt gjøre områder langs Tangen ubeboelige. Folk som i dag ser sjøen, vil se rett ned i et hav av containere.

Drammen havn sjenerer nesten ikke penger til kommunekassa. Havna sysselsetter svært få i forhold til arealet de besitter. Regionale rapporter som omhandler havnestruktur langs Oslofjorden er ganske klare på at det er ikke behov for en større havn i Drammen. Det er ledig kapasitet for containere i både Oslo, Larvik og andre havner.

Slutter Drammen med containere, får det ingen annen effekt enn at containere fraktes på sjø nærmere dit de skal til grossistlagrene langs Vestfoldkysten, Østfold og i Oslo. Omveien om Drammen er både ulogisk og lite miljøvennlig

Det vi trenger i Drammen er nye arbeidsplasser – ikke flere containere. De Grønnes plan er å frigjøre indre deler av Holmen til nye arbeidsplasser.

De arbeidsplassene som i dag etableres innover Asker, de bør vi lokke til oss. Drammen kan tilby noe ingen andre kan: Sjøutsikt, nærhet til vann, by og Brakerøya stasjon, samt et fantastisk nytt stort sykehus og helsekluster like ved.

Holmen/Brakerøya er i pendleravstand med tog fra Tønsberg til Oslo. Dette bør utnyttes. En gangbru fra Brakerøya til Holmen sin nordside vil åpne for ny utvikling.

Bilhavna, Draka, ABB og andre bedrifter kan helt fint bli foreløpig. Vi sier derimot nei til videre utfylling av fjorden, nei til utviding av konteinerhavn og nei til mer tungtransport gjennom sentrum.

Drammen står foran et viktig veiskille. Vil vi vokse og utvikle oss videre, eller skal vi la havnesjefen ta styring over byens utvikling? Havnas utfylling tilsvarende 47 fotballbaner kommer med en stor prislapp. Prislappen må hele byen betale de neste tiårene. Det er på tide å si nok er nok.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags