Gå til sidens hovedinnhold

Lytt til NHO og De Grønne

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var enn fryd å lese innlegget om havna i Drammen skrevet av Per Steinar Jensen og Kenneth Lindquist i NHO logistikk og transport Vestviken. Innlegget er nesten en blåkopi av det Miljøpartiet De Grønne i Drammen hele tiden har hevdet om godsterminalens lokalisering.

Etablering av godsterminalen på Holmen i Drammen er korttenkt og lite framtidsrettet.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Millioner av offentlige kroner brukes på en trang godsterminal, som om få år vil være omgitt av et toppmoderne sykehus og en, ny planlagt fjordby på Lierstranda. Det er helt riktig slik NHO logistikk hevder at tomta er for liten for et slikt formål- og den er feil lokalisert.


Det er bare å løfte blikket og se ut i Europa hvordan nye havner og logistikksentrene planlegges og bygges.

Samtlige europeiske og norske havnebyer jobber nå for eller har allerede flyttet havn og godsterminaler ut av bykjernen. Oslo, Trondheim ... Dette gjør man for å åpne bykjernen for nye boliger og næringsvirksomhet, men også for å gi godsterminalene plass for fremtidige utvidelser.

Dagens godsterminal i Drammen har den åpenbare problemstillingen at all gods ut og inn fra havna må fraktes gjennom byen enten med trailere eller godstog.

Dagens kapasitet for godstog er sprengt og dersom et nytt spor skal etableres inn mot Holmen må det legges i selve havnepromenaden. Det ville vært en utrolig dårlig idé for Drammen som by.

Havna belaster altså byen og fremtidig utvikling av byen.

Samtidig belaster Drammens ønsker om nytt sykehus på Brakerøya og flere fjordnære boliger havnas muligheter for å utvide og styrke seg. Godsterminalen på Holmen og Elvebyen Drammen ødelegger begge for hverandres muligheter

Vi i Miljøpartiet De Grønne er helt enig med NHO logistikk og transport at man må se hele havne og infrastruktur på østlandsområdet i et helhetlig perspektiv. Gjør man det så er det ikke liv laga for videre utviding av Drammen havns godsterminal.

Mangelen på helhetlig planlegging gjør at vi verken lykkes i å flytte mer gods over på bane, utnytte sjøtransporten mer effektivt eller få ned kostnader og klimagassutslipp ved transport. Skal vi få til det må godsterminalen bort fra Holmen.

Mangel på helhetlig planlegging gjør at lokalpolitikere med åpne øyne legger til rette for å sende mer gods gjennom byen på trailer og tog når det finnes bedre alternativer.

En ny terminal på vestsiden av fjorden som avlaster og etter hvert tar over godsterminalen på Holmen er løsningen. En terminal som kan åpne Drammen mot fjorden. Gjøre byen mer attraktivt for nytt næringsliv samt skape en ny boligbonanza langs sjøen.

Vi i De Grønne er svært overrasket at vi er det eneste partiet i Drammen bystyre og Buskerud fylkesting som til nå har snakket om de problemstillingene NHO logistikk og transport tar opp i sitt innlegg.

Spesielt overrasket er vi av hvor blinde for eksempel Drammen Høyre er for hvilke næringsmuligheter som ligger i Drammen og på Holmen dersom godsterminalen kunne vært flyttet ut av byen og området kunne åpnes for flere nye arbeidsplasser.

Nå må flere partier enn Miljøpartiet De Grønne komme på banen og tenke helhetlig, fremtidsrettet og visjonært.

LES OGSÅ: Snart forsvinner «forargelsens skip», men et nytt problemskip blir liggende

Kommentarer til denne saken