Åtte direktører skal tjene over ti millioner. Er det å kutte kostnader?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Oversikten i Drammens Tidende 6. januar (papiravisen) illustrerer et omfangsrikt og topptungt byråkrati i den sammenslåtte storkommunen Drammen. Mellom rådmannen og 16 kommunalsjefer er det et eget direktørsjikt med åtte direktører. Hva er hensikten? Vil det kunne føre til dobbeltarbeid, ansvarsfraskrivelse og forvirring (slik man ser eksempler på i enkelte foretak)?

Jeg oppfordrer Drammens Tidende til å finne ut:

  • Hva de åtte direktørene på ledernivå én konkret skal utrette.
  • Hvordan ansvars- og arbeidsområdene deres er avgrenset og samordnet i forhold til kommunalsjefene på ledernivå to.
  • Hvordan administrasjonen til sammenlikning var bygd opp i hver av de tre tidligere kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker.

Dette tjener lederne i Nye Drammen

Det er totalt 25 lederstillinger i Nye Drammen - derav 24 som er besatt. Under følger en oversikt over hvor mye hver og enkelt tjente i 2019 og hvor mye de kommer til å tjene i 2020.

Ledernivå 1

Rådmann: Elisabeth Enger

Lønn 2020: 1.754.000

Lønn 2019: 1.754.000

Direktør for kultur-, by- og stedsutvikling: Einar Jørstad

Lønn 2020: 1.260.000

Lønn 2019: 1.200.000

Direktør for omsorg: Hege T. Rokke

Lønn 2020: 1.260.000

Lønn 2019: 1.083.000

Direktør for utdanning: Karen Tone Børsum

Lønn 2020: 1.260.000

Lønn 2019: 1.083.000

Direktør for folkehelse, helse og miljø: Siri M. Skøien

Lønn 2020: 1.260.000

Lønn 2019: 1.083.000

Direktør for arbeid og inkludering: Manuela Ramin-Osmundsen

Lønn 2020: 1.260.000

Lønn 2019: 1.200.000

Direktør for styring og eierskap: Trond Julin

Lønn 2020: 1.360.000

Lønn 2019: 1.630.000 (tillegg på 100.000 for å være stedfortredende rådmann)

Direktør for administrasjon og administrativ effektivisering: Kirsti Aas Olsen

Lønn 2020: 1.260.000

Lønn 2019: 1.228.000

Konst. direktør for utvikling og digitalisering: Fredrik Holtan

Lønn 2020: 1.260.000

Lønn 2019: Rekruttert eksternt

Ledernivå 2

Kommunalsjef for skole: Thomas Larsen Sola

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 898.000 (rektor ved Hallermoen skole i Drammen)

Kommunalsjef for barnehage: Anne Gjemmestad Nilsen

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 873.000 (virksomhetsleder for Bragernes og Fjell barnehageområde i Drammen)

Kommunalsjef for forebyggende tjenester: Siri Sørensen

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 970.000 (kommunalsjef for oppvekst og kultur i Nedre Eiker)

Kommunalsjef for helsetjenester: Anne Hilde Crowo

Lønn 2020: 1.170.000

Lønn 2019: 1.017.000 (kommuneoverlege for Nedre og Øvre Eiker)

Kommunalsjef for tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne: Espen Sørvig

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 856.000 (virksomhetsleder tilrettelagte tjenester, boveiledning og aktivitet i Drammen

Kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon: Trine M. Fjeldstad Aas

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 865.000 (virksomhetsleder for Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt i Drammen)

Kommunalsjef for rus og psykisk helse: Dagny Nordal Pettersen

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 968.000 (kommunalsjef for helse og omsorg i Svelvik)

Kommunalsjef for næring og arbeid: Toril Lislien

Lønn 2020: 1.020.000

Lønn 2019: Rekruttert eksternt

Kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet: Jorunn Larsen

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 776.300 (kultursjef i Nedre Eiker)

Kommunalplan for infrastruktur og samferdsel: Bertil Horvli

Lønn 2020: 1.228.000

Lønn 2019: 1.228.000 (byutviklingsdirektør i Drammen)

Kommunalsjef for arealplan og miljø: Heming Herdlevær

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 920.000 (byplansjef i Drammen)

Stabsleder for organisasjonsutvikling og kompetanse: Marit Nielsen

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 900.000 (rådgiver i prosjektstaben for etableringen av Drammen kommune)

Stabsleder for fellestjenester: Erik Brun-Pedersen

Lønn 2020: 1.005.000

Lønn 2019: 1.005.000 (virksomhetsleder i D-IKT og beredskapssjef)

Stabsleder for plan og strategi: Paul Røland

Lønn 2020: 1.131.900

Lønn 2019: 1.228.000 (konstituert direktør for eierskap og næring i Drammen)

Stabsleder for oppfølging og analyse: Foreløpig ubesatt

Fredrik Holtan er ansatt i stillingen, men er konstituert som direktør for utvikling og digitalisering.

Kommunikasjonssjef: Lars Arntzen

Lønn 2020: 970.000

Lønn 2019: 1.228.000 (konstituert HR- og utviklingsdirektør i Drammen)

(Kilde: nye Drammen kommune)

Lønnskostnadene i den administrative toppledelsen er store. På ledernivå én tjener rådmannen mer enn statsminister Erna Solberg (kr 1.735.682 fra 01. mai 2019). For de åtte direktørene utgjør lønnskostnadene mer enn 10 millioner kroner. I tillegg kommer personalkostnader (direkte og indirekte), administrasjon, kontorhold, IT osv. Dermed vil direktørene alene koste rundt 20 millioner hvert år.

Dette rimer dårlig med rådmannens ambisjoner om å skjære ned på kostnadene i nye Drammen.

Følg oss på vår Facebook-side Dt Meninger

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken