Redaktørens betenkelige utsagn om forskning

Av
DEL

MeningerPolitisk redaktør Hege Breen Bakken kom, i en ellers god kommentar 19. oktober, med noen betenkelige utsagn om forskning og tillit til den som nesten krever korreksjon. Jeg sikter til følgende avsnitt:

«Vi lever i en tid der denne tilliten er under press, mens religion, New Age-aktige bevegelser og kvasivitenskap vinner fram. Det er bare å nevne vaksinemotstand, klimaskepsis, sjamanisme, økt tvil til evolusjonsteorien og fremvekst av kreasjonisme (troen på en skapende Gud). Denne uken kunne for eksempel NRK melde at en mangemillionær fra Sørlandet finansierer en stiftelse som skal motbevise evolusjonsteorien.»

Jeg medgir at nå for tiden er det mye rart som foregår, i samfunnet, i politikken og i mediene. På det religiøse området er forvirringen åpenbart stor, og innen kristen tenkning er vårt folk villedet til det absurde av et splittet og selvmotsigende kirkemøte og bispemøte. Etter min erfaring er vi på vei til kristen analfabetisme blant den oppvoksende slekt, fordi de bevisst politisk er fratatt sin mulighet for solid kristendomsundervisning i skolen.

Der jeg mener Hege Breen Bakken tar feil er når hun betegner tvil om evolusjonsteorien og kreasjonisme som kvasivitenskap.

Evolusjonsteorien er aldri vitenskapelig bevist som forklaring på artenes opprinnelse. Derimot er alle vitenskapelig interesserte, inklusive undertegnede, enige om at mikroevolusjon i betydningen miljømessig tilpasning er et beviselig faktum. Mulighet for eventuell makroevolusjon er noe helt annet, nemlig hvordan nye arter oppstår. Der er evolusjonsteorien uten svar, fordi nye arter forutsetter ny DNA-informasjon som ikke andre arter har. Hvor kommer den fra? En bakterie kan ikke evolusjonere til en elefant, for å sette det på spissen.

Enten har livet oppstått av seg selv, eller så har Gud skapt det. Moderne vitenskap på det biologiske området er materialistisk så til de grader at det er tilliten til den som bør legges under press. Når den i utgangspunktet utelukker den ene av to mulige forklaringer, da er det ikke en vitenskapelig tilnærming. Det er da ordet kvasivitenskap ligger snublende nær.

All seriøs vitenskap er åpen for alle løsninger som forklarer fenomener og sammenhenger. Jeg vet at det nærmest er forbudt i vårt etterkristne samfunn å stille seg tvilende til evolusjonsteorien, og dermed åpne for kreasjonisme. Det straffes med stillingsnekt på universitetet, og er høyst politisk ukorrekt, men å kalle det kvasivitenskap å stille spørsmål blir helt feil. Når en teori ikke kan etterprøves vitenskapelig, så forblir den en teori. Hvis det blir kritikkverdig å stille seg spørrende til en teori, en grunnregel i all vitenskap, da er vi ille ute.

Ateistene prøver å gjøre den om til en lære, i sin krampaktige fornektelse av Gud som livets skaper, men den er uten vitenskapelig bevis hva gjelder makroevolusjon.

Hege Breen Bakken skal ha honnør for at hun bruker begrepet evolusjonsteori og ikke -lære. All verdens vitenskapsmenn har feilet i sine forsøk på å skape liv, tross enorme ressurser. De har ikke greid å skape så mye som en eneste levende celle.

Det er egentlig urovekkende at dette faktum ikke problematiseres, og det gir grunn til ettertanke. Det forhold at en velholden mann fra Sørlandet vil finansiere en stiftelse som vil ettergå «mainstream i dette spørsmålet bør applauderes og ikke kritiseres. Stiftelsen har for øvrig ikke sagt at de har som mål å motbevise evolusjonsteorien, men å reise berettiget tvil om den. Det er aldeles utmerket. Det er ikke mange som våger det i vår tid.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags