Vi gir gult kort til Drammens Tidendes politiske redaktør

Av
DEL

LeserbrevViser til politisk redaktør Hege Breen Bakkens kommentar om næringslivet og Næringsforeningen på dt.no torsdag 31. oktober og i Drammens Tidende på papir fredag 1. november.

Det er hyggelig for oss som representerer næringslivet i regionen å se og høre at både Drammens Tidende og politikere nå er enige med oss i at det er nødvendig å få mer fart på næringslivet i området vårt. At Drammens Tidendes politiske redaktør i sin kommentar velger å gjøre dette meget viktige temaet om til hvordan hun tolker stemningen mellom en politiker i Drammen og meg som leder av næringslivsforeningen, er imidlertid underlig i mine øyne.

Næringsforeningen, og dermed undertegnede som daglig leder, representerer omkring 950 bedrifter i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik. Vår oppgave er å arbeide for næringslivets kår, og dermed hele samfunnets beste.


Både vi i næringslivet og politikere må tåle å være uenige uten at dette i pressen i enhver sammenheng skal fremstilles som «en rød klut eller provokasjon». Saklig og faktisk uenighet er helt nødvendig for at både vårt demokrati og vårt næringsliv skal bestå og utvikles videre. I den forbindelse er det viktig å minne om hvilke roller de ulike aktørene har. Næringsforeningen, politikerne og pressen har ulike roller.

Næringsforeningen har ingen partipolitisk tilknytning slik Drammens Tidendes politiske redaktør antyder i sin kommentar. Vi er opptatt av næringspolitikk, slik som rammevilkår, nyetableringer, miljøansvarlighet og verdiskapning m.m.

Det virker som om Drammens Tidendes politiske redaktør mener næringslivet i vår store og viktige region er redd for at «politikerne skal ta et kraftigere grep om næringsutviklingen» som hun selv skriver. Det er jo nettopp det vi etterlyser. Større politisk interesse, kunnskap og nysgjerrighet om næringslivets utvikling blant de politiske beslutningstakerne. Derfor er det med stor tilfredshet vi registrerer at Drammens nye ordfører, Monica Myrvold Berg, til næringslivsmagasinet Drammen24 er tydelig på at næringslivet skal få forutsigbarhet og at det ønskes å legge til rette for en positiv næringsutvikling i Drammen kommune.

Noen ganger er det nødvendig for næringslivet å si i klartekst til politikerne om sine standpunkter og utfordringer, mens det samme næringslivet må tåle et skarpt søkelys og skarpe spørsmål fra politikerne og offentligheten når det gjelder sine standpunkter og ønsker. At dette skjer betyr ikke at det må være et dårlig samarbeidsklima mellom de enkelte partene.

Drammens Tidendes politiske redaktør skriver også om prosjektet «Næringsvekst 2020» på en måte som vi ikke kjenner oss igjen i. Kommunen har gjennom prosjektet NV2020 inngått et «spleiselag» med 50 av Drammens bedrifter. En stor andel av disse 50 bedriftene legger ned en betydelig innsats, langt utover sin andel av «spleiselaget» for å realisere prosjektmålet, – flere arbeidsplasser til Drammen. Næringsforeningens rolle er å være prosjektleder.

Styringsgruppen for prosjektet er representanter for disse bedriftene og kommunen. Prosjekteier er kontaktutvalget i Drammen kommune, som ledes av ordfører og hvor blant annet alle gruppelederne sitter. Dette er altså et samarbeidsprosjekt hvor foreningens kun kompenseres for noe av tiden prosjektlederen bruker på dette. I motsetning til en rekke næringsforeninger og næringsråd i det ganske land, mottar ikke Næringsforeningen en krone i støtte fra Drammen kommune. Det vil vi heller ikke ha. Vi ønsker å være en uavhengig forening som sammen med våre medlemmer, byens politikere, presse og innbyggere skal bidra til et godt og variert næringsliv i vår region. Vi bygger nemlig ikke Drammen ved å konstruere opp konflikter.

Gult kort til Drammens Tidendes politiske redaktør!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags