Så langt kan jeg ikke se én fordel, merverdi eller nytteverdi av nye Drammen.

Av
DEL

Leserbrev«Når regningen kommer over nyttår kan du få deg en overraskelse». En sjokkerende og hardtslående nyhet for mange, som omhandler konsekvenser for innbyggere i nye Drammen som følge av kommunesammenslåingen Nedre Eiker, Svelvik og Drammen kommune. Nyheten ble publisert i Drammens Tidende 18. oktober 2019.

Innbyggere i det ganske land har blitt lovet stordriftsfordeler, bedre styring og med det bedre effektivitet, reduserte kostnader og ikke minst bedre kommunale tjenester. Jeg vil påstå at dette er en dårlig start.

Personlig promoterer jeg kommunesammenslåing, da det på papiret og i teorien burde lede til bedre effektivitet og optimalt drift og ikke minst, gi en merverdi og nytteverdi for innbyggerne. Så langt kan jeg ikke se én fordel, merverdi eller nytteverdi.

Nå har ikke den praktiske gjennomføringen av sammenslåingen blitt effektuert, men så vidt meg bekjent jobber både prosjektrådmannen og representanter for den nye kommunen med å sluttføre integrasjonen. Det er ikke en god nyhet som nå ser dagens lys. Det synes soo om regningen sendes til oss, innbyggerne av nye Drammen.

Prosjektrådmannens mandat er å være prosjektleder, der ansvaret er å sikre inngåtte avtaler som tidsfrister, kostnader og kvalitet. Ja, prosjektet er komplekst, men med god prosjektledelse er det gjennomførbart. Har prosjektrådmannen en prosjektplan? Kan vi innbyggere i nye Drammen forvente nye overraskelser?

Jeg stiller prosjektrådmannen og andre prosjektdeltakere følgende spørsmål:

  1. Hvilke kriterier og rammer er styrende for å implementere en helhetlig og god integrasjon og drift av nye Drammen som reduserer kommunale kostnader og som kommer innbyggerne til gode?
  2. Hvilke kriterier og rammer er styrende for gjennomføring av god integrasjon og kvalitetsmessig harmonisering av kommunale tjenester og kostnader?
  3. Hvilke aksjoner implementerer forbedret kvalitet innen alle kommunale tjenester som kommer innbyggerne til gode?


DT avdekker at kostnader for kommunale tjenester for innbyggere i Nedre Eiker, Svelvik og Drammen varierer og at kostnadene for innbyggere i de sammenslåtte kommunene vil øke. Vi som Innbyggere skal absolutt IKKE belastes med ekstra utgifter som følge av kommunesammenslåing!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags