Butikkplaner truer område for fugler, insekter og amfibier i viktig våtmark

Av
DEL

LeserbrevFredag kunne vi lese i Drammens Tidende at planleggingen av en ny KIWI-butikk på Steinberg er klar for politisk behandling. Butikken planlegges bygd i våtmarksområdet nederst på Steinberg, mellom E134 og Steinbergveien, men siden dette i dag er regulert til LNF-område (landbruk, natur, friluft), må det politisk vedtatte omreguleringer til for å kunne bygge ut området. I vår første uttalelse til planene, går vi imot en nedbygging av et intakt våtmarkssystem.

Dette er en naturtype i sterk tilbakegang, som det er viktig å ta vare på for å opprettholde det biologiske mangfoldet. Vi er alle klar over nedgangen i bestandene av fugler, insekter og amfibier, og vi har et ansvar også lokalt for å bidra til at det biologiske mangfoldet opprettholdes. Stadig nedbygging av natur er en av hovedgrunnene til tap av artsmangfold.

Naturvernforbundet i Eiker håper at det nye kommunestyret i Drammen vil holde en hånd også over LNF-områder som ikke er dyrkbar mark, men som er vel så viktige for å opprettholde livet på denne planeten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags