NHO og velferdsfellen

tegning: karl gundersen

tegning: karl gundersen Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Regiondirektør for NHO Buskerud, Per Steinar Jensen, skriver i DT om at NHO har satt spørsmålet om bærekraften i den norske velferdsmodellen på dagsorden gjennom illustrasjonen av en godstol i en musefelle.

Del på Facebook

På tross av at selve problemstillingen om at Norge om et par tiår ikke kommer til å greie å opprettholde velferdsstaten er behørig tilbakevist, forfølger altså NHO i Buskerud den. Men ideen om bølger av trygdede, uføre og eldre som ifølge NHO truer vår velferd med mindre vi gir skattelette og andre gunstige ordninger for NHOs medlemsbedrifter, er ikke mer sann nå enn den var da påstandene ble fremsatt på NHOs årlige store årskonferanse i januar i år.

Tvilsom påstand

Påstandene ble raskt tilbakevist blant annet av SSB. Det er simpelthen en høyst tvilsom påstand at flere og flere nordmenn faller utenfor arbeidsmarkedet når flere og flere faktisk er kommet til – og Norge troner høyt på OECD-statistikken over innbyggernes deltakelse i arbeidslivet.

I dette perspektivet fremstår det som litt pussig at Per Steinar Jensen vil gjenta og forsterke disse premissene når fremstilling av problemene det norske samfunnet står overfor rett og slett er feil.

Måten vi organiserer samfunnet på har brakt Norge til topps på alle tenkelige målinger av lands velstand og økonomiske suksess.

Sist ute er den Londonbaserte tenketanken Legatum Institute med sin velstandsindeks hvor økonomi, personlig frihet, gode sosiale nettverk og trygghet gir Norge topplassering. NHO og Jensen bedyrer at de vil opprettholde og videreutvikle den norske velferdsmodellen. Spørsmålet er om de virkelig anerkjenner virkemidlene som har skapt suksessen.

Velferdsstaten

Svaret på det er nei. Dessverre vil jeg legge til. NHO vil tvert imot legge til rette for et system hvor forskjellene blir større. De vil ha velferdsstaten, men de vil konkurranseutsette velferdsgodene for å gi sine medlemsbedrifter tilgang til offentlige så vel som private penger.

De siste dagene har vi sett hvilke konsekvenser det får. På Ammerudlunden sykehjem i Oslo har ansatte gått doble skift og sovet i bomberom. Det samme har skjedd i Klæbu. Adecco som drifter disse to sykehjemmene bedyrer de gangen de blir tatt for slike grove overtredelser av arbeidsmiljøloven at de vil rydde opp. Men lite skjer.

Jeg vil selvfølgelig ikke hevde at alle private innslag i eldreomsorg og andre viktige leverandører av velferdstilbud, operer på denne måten. Likevel er det nokså åpenbart at private bedrifter vil inn på nye markeder for å tjene penger, ifølge NRK har Adecco som er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Sveits, tjent 100 millioner kroner siden oppstarten. Fortjenesten ligger ofte i å redusere på ansattes rettigheter, lønn og pensjon.

Sterk fagbevegelse

Når Arbeiderpartiet aktivt er for en sterk fagbevegelse er det fordi arbeidstakere ikke enkeltvis kan kjempe fram sine rettigheter. Vi ønsker en sterk fagbevegelse som kan holde stand mot stadige angrep på arbeidstakeres rettigheter og som er opptatt av arbeid til alle.

Midlertidig arbeid, fleksibilitet og svakere stillingsvern, alle Høyre-forslag som har blitt fremmet den siste tiden, er ikke annet enn et helt annet arbeidsliv. Et B-lag som skal gå inn og ut av arbeidsmarkedet etter arbeidsgiveres forgodtbefinnende. Det er dette som bør bekymre NHO hvis de faktisk mener at vår norske velferdsmodell er riktig og bra.

Bærende prinsipp

NHO er i ferd med å rokke ved den norske velferdsmodellens mest bærende prinsipp – at vi har respekt og er gjensidig avhengig av hverandre. Det kalles sosial kapital og er et av de viktige måleinstrumentene for å se på velstanden i et land.

Og ikke minst er denne likheten avgjørende for at vi akkurat nå lever på en øy av velstand i et Europa i krise og opprør. Som en representant fra OECD forklarte hvorfor andre land ser til Norge på NHOs årskonferanse: «det er ikke oljepengene selv om de gjerne hadde villet ha dem også, men systemet, organiseringen av samfunnet som er avgjørende for Norges unike posisjon». Det er denne egalitære samfunnsmodellen NHO nå vil endre.

Det kan komme til å koste det norske samfunnet dyrt.

Martin Kolberg
stortingsrepresentant
Buskerud Ap

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags