Gå til sidens hovedinnhold

Likestilling - en evig kamp for rettferdighet!

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag 19. april, skrev Kristin Gjerde fra Buskerud Fremskrittsparti et leserinnlegg som tok for seg Stortingsvedtaket om å se på muligheter for flere kjønnspoeng i opptak til studier og å innføre kjønnskvoter i yrker og studier som er dominert av et av kjønnene.

Ifølge Gjerde brakte flertallet i Stortinget likestillingen et steg tilbake med dette vedtaket. Spør du meg, brakte vedtaket likestillingen et nødvendig steg fremover.

LES OGSÅ: Likestilling viser hvem vi er

Likestilling handler om hver og en av oss, våre grunnleggende rettigheter og muligheter. Likestillingspolitikk handler om å bekjempe forhold som diskriminerer individer og hindrer dem i å leve et lykkelig og selvstendig liv. For å oppnå dette er det nødvendig med aktive tiltak som fremmer likestillingen og motvirker diskriminerende holdninger og praksiser som dessverre fortsatt preger samfunnet vårt.

Vi ønsker selvfølgelig et samfunn hvor det ikke er nødvendig å ta i bruk virkemidler som kjønnskvotering og kjønnspoeng for at kvinner og menn skal ha like muligheter, men der er vi ikke i dag.

LES OGSÅ: ”Hva vil du bli når du blir stor?”

Kvotering og kjønnspoeng handler ikke om at en persons kjønn skal telle mer enn kvalifikasjonene til vedkommende. Disse tiltakene har som formål å være et sikkerhetsnett som hever både menn og kvinner over kjønnsdiskriminerende fordommer som fortsatt er å finne i mange arenaer her i Norge. At over 80 % av et studium eller yrke er dominert av et kjønn, handler ikke om at det ikke nok kvalifiserte kandidater blant det motsatte kjønn. Det handler om fordommer og tradisjonelle kjønnsroller som tvinges på oss fra vår første til vår siste dag på denne jorden.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) på kjønnsfordeling blant ledere (22-66 år) viser at økningen i prosentvis andel kvinner i lederstillinger er på litt over knappe 2 % over en periode på 5 år, fra 2009 til 2014.

LES OGSÅ: Kvinnens føderett - vår viktigste kvinnesak!

Statistikken som baseres seg på tall fra 2014, viser at menn sitter på 64, 2 % av lederstillingene. At flertallet i Stortinget ber regjeringen jobbe for at ledergrupper i selskaper der staten har eierandel, direktorater og statsetater skal bestå av minst 40 % av begge kjønn, er derfor et godt og ikke minst nødvendig tiltak. Det er viktig at staten går foran som et godt eksempel når det kommer til likestilling, og det er nettopp det Stortinget gjør i dette tilfellet.

Gjerde skriver om at det er viktigere at flere fullfører videregående, enn det er å bryte med de tradisjonelle kjønnsrollene.

LES OGSÅ: Når likestillingsdebatten forvitrer

Men hva om det massive frafallet skyldes at det legges opp til at man søker seg innpå studier som er tradisjonelt for sitt kjønn, fremfor å velge det man ønsker å studere? Kanskje fullfører flere gutter videregående om de velger å gå helse og sosialfag, og kanskje faller færre jenter ifra om de går «mekken». Dessuten får Gjerde det til å virke som om likestillingskampen ikke kan tas samtidig som man bekjemper fravær. Det er ingenting i veien for å motarbeide frafall i den videregående skolen, samtidig som en kjemper for likestilling i samfunnet.

Torsdag 14. april tok flertallet i Stortinget et nødvendig steg fremover i arbeidet om å skape et likestilt Norge. Vi sosialister ønsker ikke å gi fordeler til eller nedprioritere ulike grupper, slik Gjerde hevder.

LES OGSÅ: Jenter, ta ordet!

Vi ønsker et samfunn der alle mennesker kan leve livet slik de ønsker, uavhengig av hvor de kommer fra eller hvem de er. Det eksisterer ikke et sterkere eller svakere kjønn, men holdningene som er å finne i samfunnet legger likevel opp til at begge kjønn diskrimineres på ulike områder. Derfor må vi fortsette å utfordre de arenaene hvor likestilling har til gode å bli praksis, og arbeide for å bryte med de tradisjonelle kjønnsrollene. Likestillingskampen er en kamp for rettferdighet!

Et samfunn der alle kan komme seg opp og fram i alle yrker og studier, uten å bli stoppet av fordommer og diskriminering!

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Takk for innsatsen i 30 år, lærer. Nå er du ikke god nok lenger.

* Radikalisering av unge

* De som henger og slenger

Kommentarer til denne saken