Kommunestyrerepresentant for Høyre i Nedre Eiker, Jørn Gjennestad, beskylder meg i et innlegg i Drammens Tidende tirsdag for uredelighet og narrespill i forbindelse med kommunereformen.

Det vil jeg ikke ha sittende på meg.

Gjennestad hevder at han har fått hakeslepp etter uttalelser jeg har kommet med til DT. Det gjelder den planlagte folkeavstemningen. Det er ikke første gang Gjennestad kritiserer meg, det blir vel neppe heller den siste.

Men før han kommer med så alvorlige beskyldninger som denne gangen, kunne det kanskje være på sin plass å orientere seg litt mer grundig i saken.

LES OGSÅ: For rask konklusjon om Hurum

Nedre Eiker er nå i ferd med å gjennomføre sonderinger med omliggende kommuner og sjekke ut om det er grunnlag for videre forhandlinger. Jeg har sjøl vært en pådriver for å kjøre de prosessene – og fra enkelte hold blitt kritisert for mitt engasjement i den forbindelse.

Noen mener jeg har vært for ivrig og heller burde ha lagt ballen dø. Men jeg har valgt å forholde meg til vedtak fattet i kommunestyret.

LES OGSÅ: Kommunereformen: Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får!

Det har ikke foregått noen snuoperasjon. Opplegget er at vi skal forhandle og dersom vi kommer fram til avtaler som innebærer at Nedre Eiker kan gå sammen med en eller flere kommuner, skal de legges ut til folkeavstemning. Her er vi ved kjernen i saken. Vi inviterer innbyggerne til å ta stilling til avtaler, ikke bare ta et retningsvalg ut fra følelser.

Dersom vi ikke oppnår avtaler, blir det heller ingen folkeavstemning. Det er det jeg har formidlet.

Jeg skjønner godt at Gjennestad vil gå sammen med Drammen, men det er vel riktig å finne ut gjennom avtaler hva dette vil innebære for innbyggerne – ikke bare nærmest blindt kaste seg inn i et ”ekteskap”.

Gjennestad hevder videre i sitt innlegg at Nedre Eiker Arbeiderparti tror at kommunen er deres egen og gjør alt som er i deres makt for at det skal forbli slik.

LES OGSÅ: Kommuner i solnedgang

Arbeiderpartiets posisjon i Nedre Eiker er at resultat av kommunevalget. Partiet gikk til valg med et program der det blant annet står at Nedre Eiker bør fortsette som egen kommune, men at partiet vil respektere en folkeavstemning. Det er velgerne som har gitt Arbeiderpartiet makt og så har vi forhandlet oss fram til posisjoner med andre partier, inkludert Høyre.

At Gjennestad sterkt misliker Arbeiderpartiet og åpenbart ikke har tillit til meg, men beskylder meg for uredelighet og narrespill, beklager jeg.

LES OGSÅ: Et problem for Lier

Men når det gjelder kommunereformen, burde kanskje Gjennestad ha orientert seg om holdninger i andre partier også. Fremskrittspartiet, SV, Venstre og Senterpartiet har flagget at de mener Nedre Eiker bør fortsette som egen kommune. Altså er det et stort flertall i kommunestyret for at Nedre Eiker bør være egen kommune. Hva så innbyggerne vil mene, avgjøres ved en folkeavstemning 7. juni dersom det foreligger avtaler som gir grunnlag for det. Jeg kan forsikre Gjennestad om at jeg føler et stort ansvar for de prosessene og tar sonderinger og eventuelt forhandlinger meget seriøst. Men lett har det ikke vært og vil heller ikke bli.

I saken om kommunereformen er det mye følelser, sterke meninger og skarpe holdninger. Jeg tror imidlertid prosessene ikke vil være tjent med beskyldninger om uredelighet og narrespill.

FLERE MENINGER:

* Kjære Finn Sjuve

* Nytt sykehus: Bygg smart!

* Flere kommuner bør drive asylmottak