I Norge liker vi å tenke at vi er et av de mest likestilte landene i verden, og noen mener at likestillingen er kommet langt nok.

Jeg er svært uenig i dette.

Vi trenger den internasjonale kvinnedagen for å synliggjøre områder der kvinners status og rettigheter står tilbake for likestilling og likeverd.

Kvinnedominerte yrkesgrupper er utsatt for systematisk forskjellsbehandling både i forhold til lønn og deltid. Dette er to gode grunner for å gå i tog og kjempe for mer likestilling.

LES OGSÅ: Kvinnekamp på villspor

Kvinnedominerte yrker, som sykepleiere, lønnes lavere enn mannsdominerte yrker med samme kompetansekrav og utdanningsnivå.

Likelønn handler om at kvinner og menn skal verdsettes og vurderes på samme måte og få uttelling for utdanning, erfaring og ansvar i arbeidet.

LES OGSÅ: «Er du feminist?»

Det er ulovlig å bli utsatt for denne systematiske diskrimineringen. Det gjør noe med den som blir utsatt for dette, og det gjør noe med synet på den jobben som blir gjort. Sykepleiere og andre kvinnedominerte yrker bidrar til verdiskapningen i vårt samfunn og dette må belønnes.

I kvinnedominerte yrker er det en stor deltidsandel. I kommuner og sykehus i Buskerud tilbys sykepleiere, jordmødre og helsesøstre deltidsstillinger.

LES OGSÅ: Hva betyr 8. mars?

Et eksempel er på Drammen sykehus der mange av jordmødrene kun får tilbud om en liten deltidsstilling. For å få en anstendig inntekt, må jordmødrene «shoppe vakter». Det vi si at du må ta ledige vakter som dukker opp. Dette medfører at fagpersonen ikke har oversikt over arbeidstiden sin. Dette er en ekstra stor belastning når du allerede jobber til ulike tider av døgnet; både kveld, natt og helger. At kommuner og sykehus velger å bruke deltidsstillinger til høyt kvalifiserte fagpersoner som jordmødre, er både uverdig og diskriminerende.

Vi vet at vi har et stort arbeidskraftbehov framover. Det vil mangle over 30 000 sykepleiere, jordmødre og helsesøstre om tjue år (tall fra SSB). Vi vet også at kjønn styrer verdsetting av kunnskap, og jeg mener at myndigheter og arbeidsgivere må ta større ansvar for denne urettferdigheten.

LES OGSÅ: Ekte mannekjærlighet

Sykepleiere er kunnskapsarbeidere. Vi må gjøre tiltak nå for å vise at likestilling er viktig i vårt samfunn. Mangelen på likelønn og mangel på heltidskultur, viser at vi i Norge har mangel på likestilling.

Gratulerer med den viktige kvinnedagen!

LES OGSÅ:

* Ikke gjør som mora di sier!

* Tut, kjør og mer utslipp

* - Vil de gi penger til nytt tinghus i Drammen?