Massiv utbygging truer uberørte fjellområder. Galskapen må stanses.

Av
DEL

LeserbrevIngen eier fjellet – eller?

Hvor går grensene for fylkeskommunal og kommunal areal- og næringsutvikling og fjellets egenverdi som uberørt natur? Hvem skal bestemme, er det kommunen som trenger arbeidsplasser for å snu fraflytting, eller er det hytteeierne og turistene som kjemper for å bevare fjellet slik de alltid har kjent det?

Disse problemstillingene melder seg med stor styrke for Norefjell, et av Østlandets viktigste og mest sentrale fjellområder.

For et par år siden slo Sigdal og Krødsherad kommuner seg sammen for å utrede muligheter for videreutvikling av fjellet de deler. Rådet fra ekspertene var klart: bevar dagens hovedtrekk med alpine og turistintensive virksomheter i sørøst i Krødsherad, behold midtre og vestre deler av fjellet i Sigdal ved Djupsjøen og Tempelseter som et utgangspunkt for anleggsfrie natur- og friluftsaktiviteter, sommer som vinter.

Hensyn til fjellets sårbarhet, reinsdyrflokken og lett tilgjengelighet for folk flest var i fokus. Da.

Så treffer de fylkeskommunale og kommunale planer Norefjell som en bombe denne høsten: alle kommuner som har sin del av fjellet planlegger massiv utbygging. Sigdal tar kaka med flerfoldige alpinanlegg, et sågar helt opp til Høgevarde, i tillegg til gondolbane fra Eggedal til Tempelseter. Dette toppes med massiv utbygging av hytter og utleieenheter på myrer og knauser, over tregrensa, innover i fjellet i urørt natur.

Som hytteeier er en rimelig sjokkert over disse planene og den hensynsløsheten som de er bygd på. Hensynsløshet overfor det uberørte fjellet, naturen, friluftsbrukerne, eksisterende hytter og fremtidens generasjoner. Fjellet vil ganske enkelt miste sin verdi ved nedbyggingen.

Det synes som om en behandling av den regionale, fylkeskommunale planen er noe av det siste Buskerud Fylkesting skal gjøre. Det er å håpe at galskapen stanses der, i knusktørr ordlyd, på fylkeshuset i Drammen, før jul. Og at fylkesmannen realitetsorienterer Sigdal kommune ved å kraftfullt avvise planene som strider mot alt av nasjonal arealforvaltning, naturmangfoldsforvaltning og friluftsinteresser.

Men man er ikke overvettes optimistisk, for regjeringen har møysommelig knust enhver nasjonal arealpolitikk og det er i prinsippet fritt fram for kommunene nå.

Det er ikke vår generasjon som eier fjellet. Fjellet eier seg selv, og burde med sunt bondevett overleveres til kommende generasjoner i bedre stand enn vi overtok det. Da må planene snarest sendes utfor fjellets bratteste stup.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags