Spar penger. Bygg den nye ungdomsskolen på Lolland

Av
DEL

LeserbrevDet er vedtatt at det skal bygges ny ungdomsskole på Åskollen. Det er viktig for våre ungdommer og for utviklingen av vår bydel. Økonomiske realiteter viser at det er nødvendig å vurdere de ulike alternativene for plassering av ungdomsskolen på nytt.

Opprinnelig ble rådmannen bedt om å utrede to alternativer på Lolland og to alternativer sentralt på Åskollen. Rådmannen anbefalte å utrede de to alternativene sentralt på Åskollen. Bystyret vedtok å utrede ett av alternativene sentralt på Åskollen. Tall fra saksfremlegget til rådmannen viser at det er mulig å spare betydelige beløp med valg av en mer hensiktsmessig plassering.

Velger man det andre alternativet sentralt på Åskollen så vil man bevare et populært og verdifullt grøntområde med 15–20 store trær som bystyret enstemmig vedtok å verne for mindre enn et år siden, og man vil samtidig spare utgifter på 10 millioner til arrondering og drenering av det et lite egnet tomtealternativ.

Velger man en plassering på Lolland så vil man bevare idrettsparken på Åskollen og samtidig spare ytterligere utgifter på 15–20 millioner til kompenserende tiltak for idretten. På Lolland vil det dessuten være mulig å utvide ungdomsskolen for å dekke behovet som vil følge av den forventede befolkningsveksten i bydelen. Totalt vil besparelsene ved en plassering på Lolland utgjøre 25–30 millioner. Den økonomiske situasjonen i kommunen krever at vi benytter oss av denne muligheten til besparelser.

Dette er saken:

  • I oktober 2018 vedtok politikerne i Drammen kommune at det skulle bygges en ny ungdomsskole på Åskollen, da kapasiteten på Marienlyst skole var sprengt.
  • Åskollen, Knive, Lolland og Norby gård har vært vurdert som mulig tomtealternativ til den nye skolen.
  • Rådmannen innstilte på at alternativene 1A, skolebygg parallelt med Nordbyveien ved barneskolen på Åskollen, og alternativ 1B, nedenfor kunstgressbanen på Åskollen, skulle utredes videre.

undefined

  • 18. juni vedtok flertallet i bystyret at skolen skulle bygges nedenfor kunstgressbanen på Åskollen, alternativ 1B.
  • I tegningene som ble lagt fram i mars i år var skolen tegnet inn på området som vist på tegningen over, i papirene som nå har blitt lagt fram til naboene er området skolen skal bygges på trukket enda nærmere bebyggelsen, slik at man kan bevare de to fotballbanene.


Det er helt greit at våre ungdommer busses til en ungdomsskole i en annen bydel som en midlertidig løsning mens den nye ungdomsskolen på Åskollen planlegger og bygges, men vi kan ikke akseptere en permanent løsning hvor våre ungdommer skal busses til andre bydeler mens ungdommer i alle andre bydeler kan gå på ungdomsskole i egen bydel.

En ny ungdomsskole på Lolland har vært et tema på Åskollen i over 30 år. Vi forventer at vedtaket om at det skal bygges ny ungdomsskole på Åskollen blir realisert. Det finnes et meget godt og økonomisk gunstig alternativ for plassering. Bygg den nye ungdomsskolen på Lolland!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags