Det er ikke fartøyets form og design som utgjør trusselen mot miljø og helse, det er førerens kunnskap og oppførsel

Av
DEL

MeningerVannskuterforbud er en sak som deler befolkningen i Drammen. Forslaget om forbudet har fått både positive og negative tilbakemeldinger.

For oss i Høyre er dette en prinsippsak. Vi er opptatt av å fremme personlig frihet og at folk tar ansvar for egne handlinger. Vi mener derfor at kollektiv straff for at noen ikke følger lover ikke er riktig vei å gå.

Det er ønskelig at vi tar i bruk elva til aktivitet og hygge. Jeg minner om at det er fartsgrense på 5 knop (omtrent 10 km/t) fra slippen og oppover Drammenselva. Per definisjon er vannskuter en båt og skal likebehandles lik andre båter. §24 i småbåtloven sier at «En fritidsbåt skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø¸ eller materielle verdier».

Dessuten er det lite som tyder på at vannskuter støyer mer enn fritidsbåter. Det er ikke noe statistikk som viser at de er farligere enn vanlige båter. Det er dog slik at den subjektive oppfatningen av vannskuter kan være at de bråker mer som følge av et noe annet bruksmønster. Men i sakte fart (5 knop) er vannskuter stillere enn de fleste båter.

Havne og farvannsloven har også strenge krav til dokumentasjon og begrunnelse for hvor og hvorfor reguleringer skal skje. Eventuell diskriminering av for eksempel vannskuter krever at man må vise til hvorfor denne fartøytypen er mer miljøfarlig eller farligere enn andre fartøytyper.

Dette har vist seg umulig å dokumentere, mest fordi vannskuter har brems og er et tryggere og mer manøvrerbart fartøy enn andre. I tillegg stiller loven som krav at reguleringene må være «påkrevd». Det er er i tillegg merket led fram til Musøya/ Landfallbrua. Skal vi vurdere Drammenselva etter lov om Havne og farvann eller motorferdsel i utmark og vassdrag?

Det er ikke fartøyets form og design som utgjør trusselen mot miljø og helse, det er førerens kunnskaper og oppførsel som er det avgjørende, uavhengig av fartøytype.

Vi i Høyre kan derfor ikke støtte et forslag om forbud

.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags