- Galt og urettferdig

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger«Drammen kommune har vært altfor slepphendte med utbyggerne i byen», lyder overskriften på dt.nos referat fra MDGs møte om byutvikling. For å illustrere praksisen, brukes et bilde av Bragernes Kvartal. I papirutgaven brukes det samme bildet. Der er tittelen «snart er det bare grå kolosser igjen».

Oppslagene fikk meg til å finne fram et bilde av det samme kvartalet, tatt i 2013. Det var etter at Vestaksen Eiendom hadde kjøpt eiendommene som inntil da var spredt på flere eiere. En krevende eiendomsutvikling begynte. Oppgaven med å rydde i forfallet og kaoset som hersket i kvartalet Amtmand Bloms gate – Rådhusgata – Schwenckegata og Engene var utfordrende. Bildet viser hvordan det så ut!

Når dagens Bragernes Kvartal nå står ferdig utbygd, legger jeg ikke skjul på at jeg synes det er galt og urettferdig å bruke prosjektet som eksempel på slett byutvikling. Når det er sagt, skal MDG ha honnør for å sette byutvikling på dagsordenen og for å invitere til folkemøte med dette som tema. Arkitekt Siri Ulrikke Høye skal ha takk for at hun utfordrer sine kolleger og oss som utbyggere, for det er ønskelig å få mer variasjon i sentrumsutbyggingen. Endelig skal avisen berømmes for å sette byutvikling på dagsordenen.

Jeg kjøper ikke argumentet om at utbyggerne alene er skyldige i at det ikke blir mer variasjon. En viktig årsak er de rammer som ligger til grunn for utbyggingen og det regimet som styrer prosessen. Høydebegrensningen er en slik ramme. Dersom kommunen hadde tillatt høyere bebyggelse, ville økonomien i prosjektene åpnet for mer variasjon og mer spennende løsninger.

Det er også grunn til å invitere den kommunale saksbehandlingen til mer åpenhet for nye ideer. Under planleggingen av Bragernes Kvartal, engasjerte vi rådgivere i et bylivsprosjekt. Deres ideer fikk dessverre lite gjennomslag. Ikke engang en idé om å legge til rette for paradishopping på fortauet ble innvilget under henvisning til at det ville stride mot rammer og regler.

Ønsker vi å legge til rette for barnefamilier også i sentrum, må det bli slutt på at bilen alltid skal prioriteres når løsninger velges.

Arkitekt Høye stiller, ifølge referatet, spørsmålet «hvorfor bygger vi? Jeg kan si litt om hvorfor Vestaksen bygde Bragernes Kvartal. Det var for å skape gode boliger i et attraktivt bymiljø på en kommersiell og bærekraftig plattform. Med dette som utgangspunkt, har vi bygd 125 boliger der minst 250 mennesker får gleden av å bo i helt nye leiligheter, ta i bruk miljøvennlige løsninger og benytte attraktive fellesgoder som for eksempel bilpoolen. Kun 60% av boligene har garasje, og vi oppmuntrer beboerne til å reise kollektivt eller bruke bilpoolen slik at de kan leve livet bilfritt og i umiddelbar nærhet til byens service-, handels- og opplevelsestilbud.

Ifølge dt.nos referat, skal MDGs fremste talsperson, Ståle Sørensen, ha sagt at

«Bragerneskvartalet er et godt eksempel på hvor galt det kan gå». Han etterlyser en mer restriktiv linje med klarere føringer for utbyggere og detaljplanlegging for å sikre god og bærekraftig utvikling. Min erfaring er at politikere bør oppmuntre til mer kreativitet i stedet for å be om flere regler.

Bragernes Kvartal lå nede for telling. Nå bidrar prosjektet til å styrke livsgrunnlaget for byens sentrum og er et bitte lite bidrag til å realisere bystrategien som er å gjøre Drammen større, smartere og sunnere.

Jeg skulle gjerne sett at prosjektet hadde bidratt til enda bedre byutvikling, og debatten om hva som er bra for Drammen er viktig.

LES OGSÅ:
Ordføreren åpner opp for midlertidig gangbru: – Det hadde vært det beste

Jeg reagerer også på beskrivelsen av bygningene som «grå kolosser». Ja, jeg skulle gjerne sett mer liv i vinduene ut mot Engene og er enig i at fasaden mot Rådhusgata burde vært mer variert og livlig. Her dreier seg om avveininger og valg av hva som er bærekraftig. Et eksempel er fasaden mot Rådhusgata. Årsaken til at den er blitt slik, er at vi valgte å plassere sykkelparkeringen rett ved inngangene i lyse, oppvarmede og sikre rom slik at det skal være attraktivt å skaffe seg sykkel og slik at sykkelen alltid er lett tilgjengelig. Alternativet var å bygge boliger, men disse ville neppe blitt populære med innsyn rett fra gata. Butikk i Rådhusgata er det dessverre ikke grunnlag for.

Neste gang MDG inviterer til møte og planlegger å bruke ett av våre prosjekter som eksempel, setter jeg pris på å bli invitert slik at jeg kan bidra med kunnskap og erfaring i direkte dialog.

Da kunne jeg for eksempel ha fortalt forsamlingen at bilpoolen i Bragernes Kvartal er åpen for alle som vil benytte den. Jeg kunne ha tatt med bilder som viser tilbaketrukne og hyggelige inngangspartier som gir en innbydende og god atmosfære. Og jeg kunne ha formidlet at unge og eldre fra Drammen og en rekke andre kommuner åpenbart synes at Bragernes Kvartal er blitt et fint sted å bo. Pr. i dag er det syv usolgte leiligheter. Av 125.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags