Å skrote bypakka er å sette bilen foran miljøet

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger2019 er året ti-tusenvis av norske barn og ungdommer tok til gatene for å streike for klimaet og vår fremtid, sammen med ungdom fra hele verden. Klimaendringene er ikke noe som hører til fremtiden - det skjer nå, og for å forhindre skadene mest mulig, og gi våre barn og barnebarn en planet å bo på er vi nødt til å gjøre vårt beste for å legge om vanene våre som skaper klimaendringene.

Mange av disse barna tar buss, tog eller går til skolen, mens foreldrene tviholder seg til ideen om at man må kjøre sin egen bil overalt.

2019 er også året da de voksne tok til kommentarfeltene for å kjempe for bilens rett til å kjøre gratis i byen. De startet ensakspartier og brukte arbeidernes dag som demonstrasjonsdag mot bompenger. Det skrikes fra alle kanter, men det er ikke løsninger det skrikes om - det er kroner og øre.

LES OGSÅ:

Har savnet debatten om bedre kollektivtilbud

Vi i Buskerud SU og Drammen SV er imot en flat avgift som rammer de med lavest inntekt, men det er viktig at vi kjemper for å bedre kollektivtilbudet både i og utenfor byene, og et renere og grønnere fylke som alle kan nyte godt av - uansett hva slags inntekt en har. Dette har vi savnet i bypakkedebatten.

Med Buskerudbypakke 2 hadde det blitt enklere og billigere for barn å ta buss. Istedenfor kommer noen av barna til å måtte bli kjørt til skolen av foreldrene sine, eller betale mer for billetter ettersom de 700 millioner kronene som skulle gå til billigere billettpriser utgår.

Rapporten fra Buskerudbyen forklarer også at busstilbudene må reduseres med nesten 30% i Nedre Eiker, Lier og Drammen fra 2020. Å fjerne Buskerudbypakke 2 gjør det vanskeligere å velge miljøvennlig transport, særlig for de 3377 barna i lavinntektsfamilier i Nedre Eiker, Lier og Drammen.

LES OGSÅ:

Ønsker å straffe de ikke klimavennlige

Vi ønsker å belønne de som tar klimavennlige valg mer enn å straffe de som ikke gjør det. Et kollektivtilbud som gjør det enklere, billigere og mer hensiktsmessig å reise med buss og tog slik at man lar bilen stå ser vi på som den beste løsningen. Ved å skrote Buskerudbypakke 2 kommer ikke dette til å skje. I praksis vil man måtte sette opp de allerede høye billettprisene, kutte på bussavganger og la være å sette i gang nye ruter. Nye sykkelveier som bystyret har ønsket å lage, må skrinlegges sammen med pakken. Det vil føre til enda mer bilkø, som igjen fører til dårligere fremkommelighet og mer forurensning.

I bompengedebatten snakkes det konstant om hvordan bompenger er usosialt og rammer de fattigste hardest, men det snakkes ikke om hvordan disse fattigste også tar mer kollektivtransport og har lavere utslipp enn de med høyest inntekt.

Derfor tjener de med lavere inntekt mer på et sterkere og billigere kollektivtilbud og kommer kun til å få økte utgifter uten Buskerudbypakke 2. De som tjener mest på å skrote Buskerudbypakke 2 er de som allerede har råd til å kjøre bil hvor de vil, ikke de som tar bussen.

LES OGSÅ:

Miljøet bryr seg ikke hvor mye du må betale i bompenger, bare hvor mye du kjører bilen. Nå som kommunestyret i Nedre Eiker har vedtatt å skrote Buskerudbypakke 2 viser det at private friheter som å kjøre til butikken blir prioritert over saker som klima, som angår alle. Vi oppfordrer alle til å vise sitt engasjement for miljøet. Vi oppfordrer alle til å vise sitt engasjement for miljøet.

Skolestreikene er én måte å vise at langsiktig miljøsatsing må gå foran kortsiktig prioritering av bilkjøring. Vi oppfordrer derfor alle unge til å møte opp og vise sitt engasjement for klima og miljø på klimastreiken i Drammen fredag 31.mai.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags