Jeg er enig med Ståle Sørensen i at det ikke er lett for de politiske partiene å få fram sine hovedsaker.

Spesielt de mindre partiene slipper ikke så lett til.

LES STÅLE SØRENSENS INNLEGG HER: Medias valgkamp

Det er naturlig at media er mest opptatt av de største partiene og spesielt hvem som kan bli statsminister. Det må vi akseptere. Det er viktig å vite hvordan en kommende statsminister vil styre landet, fremfor et mindre parti som ikke er representert verken på Stortinget, i et kommunestyre eller noen andre styrende sammenheng.

Samtidig vet nok de fleste velgere en del om partiene fra tidligere valgkamper. Og mange følger jo også med gjennom valgperioden og får med seg noen hovedtrekk i partienes politikk.

Det hadde nok vært fint om DT hadde satt opp noen sammenligninger mellom partiene. Det er nok de færreste som har fått med seg at Miljøpartiet og Kristelig Folkeparti mener det samme om kontantstøtten, som Sørensen nevner, at vi har stemt sammen i bystyret når det gjelder å hjelpe tiggerne til å få et overnattingssted og enighet i flere miljøsaker, uten å få flertall.

KrF er et miljøparti.

Kjell Magne Bondevik er den eneste statsminister som har gått av på grunn av en miljøsak (regjeringen i 2000 ønsket ikke å bygge et forurensende gasskraftverk). I viktige miljøsaker har KrF ofte samme mening som Miljøpartiet.

Sammen med Venstre var det KrF som hindret at det ble en konsekvensutredning om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

De samme to partier har ivret for den store satsingen på jernbane, som har skjedd med en Frp-statsråd.

Bistanden er på 1 % etter påtrykk fra KrF.

Det var et stort politisk forlik om innvandrerpolitikken høsten 2015. KrF har listet opp 50 saker vi har fått gjennomslag for i denne perioden, saker vi ikke har fått fram i debatten.

I samme avis understreker Arne Nævra at SV og KrF har samme politikk på «lærernorm, mindre forskjeller, bedre bistand og viktige miljøsaker».

Jeg kan legge til fattigdomsbekjempelse, negativ til EU medlemskap, alkoholpolitikken, mer menneskelig asyl- og flyktningpolitikk, mest mulig lik kjønnsfordeling (kvotering) og synet på heldekkende klesplagg.

Enigheten på disse felt har vi ikke fått fram. Ei heller de saker hvor vi er veldig uenige, og som KrF finner støtte på den ikke-sosialistiske siden.

Det er styrken ved norsk politikk. Store viktige saker står vi sammen om, og Stortinget samles om store forlik (pensjonsreformen f.eks.

I kommunepolitikken blir de fleste saker enstemmig vedtatt. Gode ledere forøker å finne løsninger flest mulige kan enes om. Da blir vedtak stående. uansett valgresultat.

Avisene er nok mer interessert i konfliktstoff og uenighet, men vi politikere bør dempe de harde ord og i respekt for andres mening finne de løsninger som er best for befolkningen.

Gode forslag kommer fra alle kanter i det politiske spekter.

LES OGSÅ: Nordmenn tjener mindre og bruker mer