Til Bjørn Erik Pettersen og andre som har etterlyst bedre belysning på Bragernes kirkegård.

Drammen kirkelige fellesråd avholdt sitt møte den 13. juni. Der ble situasjonen med belysning på Bragernes kirkegård drøftet.

Følgende vedtak ble fattet på grunnlag av kirkevergens forslag:

«Drammen kirkelige fellesråd mener belysningen på tverrveien over Bragernes kirkegård bør erstattes med ny belysning, og prioriterer dette i sitt budsjett for 2017.»

Fellesrådet har på denne måten signalisert at det har en intensjon om å investere i ny belysning på Bragernes kirkegård, men det endelige budsjettet for 2017 vil ikke kunne fastsettes før i januar 2017 etter at Drammen kommune har vedtatt sin tildeling til Drammen kirkelige fellesråd i desember i år.

Jeg håper dette er godt nytt, og et skritt i retning av en løsning på lysproblematikken for dem som benytter seg av stien over kirkegården.

LOKAL DEBATT KAN DU FØLGE PÅ FACEBOOK: DT MENINGER.