Drammen fremstår i dag som selve oppskriften på vellykket byutvikling

Av
DEL

MeningerDrammen er en flott by som har gjennomgått en utrolig transformasjon de siste 30 årene. Samspillet mellom kommunens fagmiljø, politikere, næringslivet og befolkningen har ført til at Drammen i dag fremstår som selve «oppskriften» på en vellykket byutvikling. Fagfolk og politikere valfarter til Drammen fra andre norske kommuner og fra byer i andre land for å lære av Drammen.

I 1977 hadde Drammen 50.821 innbyggere. Folketallet falt til 50.098 fram mot 1982 for deretter å ha steget sammenhengende etter det. I 2003 kunne 56.444 personer kalle seg Drammenser. Nå i 2019 har befolkningen økt til 68.933 innbyggere. Det betyr at befolkningen har økt med 12.489 innbyggere på bare 16 år!

LES OGSÅ: Kjære Carl Emil og Siri! 

LES OGSÅ: MDG om debattinnlegg: – Et håpløst forsøk på å be folk klappe igjen

Befolkningsveksten fra 2018 til 2019 var bare på 0,3 prosent, men med en så radikal befolkningsvekst vi har hatt de siste årene er det ikke underlig om vi får «et hvileskjær» fra tid til annen.

Den sterke befolkningsveksten basert på byens attraktivitet har medført et stort behov for mange nye boliger og næringsbygg i Drammen. Det har vært et sterkt press på sentrumsarealene med et stort behov for nye leiligheter. Derfor er det bygget helt nye bydeler – så som Union Brygge.

Boligprisene i Drammen har steget mye de siste årene. Noen år har prisstigningen vært høyest i landet. Når prisene stiger så kraftig velger noen å flytte til andre steder hvor prisene er lavere.

LES OGSÅ: Områdene rundt og nedenfor Landfallhytta mot Bråtan eller Underlia er egnet til enebolig og rekkehusbebyggelse

Derfor er det viktig at vi øker boligbyggingen slik at det blir plass til flere drammensere, og at prisene holdes på et fornuftig nivå som kan konkurrere med omkringliggende kommuner.

Byutvikling er en kontinuerlig prosess hvor verneinteresser ikke alltid samsvarer med behov for nye bygg til bolig og næringsformål. Det meste av den byutviklingen Drammen har gjennomført høster, som nevnt, stor nasjonal og internasjonal applaus, men ikke alt har vært like vellykket.Det har nok blitt revet for mye av gammel, historisk bygningsarv vi i dag hadde valgt å ta vare på.

Når arkitekt Siri Ulrikke Høye og historiker Carl Emil Vogt i Miljøpartiet de grønne angriper Høyre i en kronikk i Drammens Tidende 25. februar, kan ikke dette stå ubesvart. Jeg skjønner at begge fremmer et politisk budskap i starten av en valgkamp, men jeg er uenig i deres konklusjoner.

LES OGSÅ: Politisk støy og rasering

At Vogt har en historisk tilnærming er vel og bra, men at Høye til de grader bedømmer sine arkitektkollegers arbeid «som mangel på grunnleggende arkitektoniske kvaliteter» virker merkelig. Det er mange gode arkitekter og arkitektselskaper som har tegnet nye bygg med høye arkitektoniske kvaliteter i Drammen de siste 10-årene.

Drammen er en levende by som skal videreutvikles for å tilpasses nye tider og krav.

Det innebærer at vi fortsatt må – og skal rive uhensiktsmessig bebyggelse for å gi plass til bygninger og anlegg vi har behov for. Vi må imidlertid ta vare på eksisterende bygninger og miljøer som bør bevares for fremtiden, men vi må akseptere at utvikling og vekst medfører at alt ikke kan forbli som det «alltid» har vært.

Drammen bystyre har nettopp vedtatt en plan for bevaring av utsatte boligområder for å forhindre at det bygges boligblokker i områder med småhusbebyggelse.

Arve Vannebo fra Arbeiderpartiet og undertegnede vektla viktigheten av et inngående arbeid med ny kommuneplan i forbindelse med etableringen av «nye» Drammen kommune på et folkemøte arrangert av Miljøpartiet De Grønne på Drammensbiblioteket den 7. februar. Å trekke den konklusjon at vi er defensive og handlingslammet med bakgrunn i begges ønske om et gjennomgripende og konkret planarbeid faller på egen urimelighet.

At utbyggere og entreprenører bygger det markedet etterspør er helt naturlig, men det er kommunenes administrasjon som skal kontrollere at prosjekter er i tråd med vedtatte planer, lover og forskrifter. Politikerne skal bestemme premissene for utbygging og legge til rette for en ønsket utvikling i et samfunnsmessig perspektiv.

Vogt og Høye trekker fram enkeltprosjekter Miljøpartiet mener er gode og andre de mener ikke er det. Det har jeg forståelse for, men det er flertallet i formannskapet og bystyret som i fellesskap avgjør hvilke planer og prosjekter som skal godkjennes – ikke Miljøpartiet De Grønne.

LES OGSÅ: Sentrum må ikke gjøres mer harry for å trekke til seg folk

Drammen skal videreutvikles med fokus på menneskene som bor og arbeider her.

Det betyr at vi må planlegge for en boligbygging som er tilpasset folks behov og økonomi.

Det betyr at vi må planlegge for utvikling av arealer og lokaler som er grunnleggende for utvikling av næringslivet og arbeidsplasser.

Det betyr at vi må foreta løpende avveininger mellom vern og samfunnsutvikling basert på et gjennomarbeidet planverk forankret i gode medvirkningsprosesser.

Drammen Høyre vil arbeide for en videreutvikling av byen og hele den nye kommunen i et langsiktig perspektiv med tanke på forventet befolkningsvekst og utvikling av næringsliv og arbeidsplasser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags