Har flertallspartiene i Drammen kommune forståelse for at de under formannskapsmøte den 25. oktober har lagt føring for, presedens for, hvordan brudd på reguleringsplan fra kommersielle aktører skal sanksjoneres? Bakgrunnen for denne saken er at en stor og tung kommersiell aktør i byen har funnet seg til rette, og ikke fulgt reguleringsplanen. En stor aktør stiller mye sterkere i møte med kommunen, de har et stort støtteapparat, og vil gjerne ha gode økonomiske forutsetninger for å kunne kjempe en kamp. Skal størrelsen på aktøren være av en stå stor betydning?

Hvilke butikker skal kastes ut? Hvem skal miste jobben? Dette er spørsmål flertallspartiene stiller.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Det er sjelden man er vitne til et så stort engasjement for de konsekvenser en aktør vil bli påført fra politisk/kommunalt hold, det er uten tvil størrelsen på aktøren som er avgjørende. Nettopp dette bidra til å gjøre denne saken svært krevende. Drammen kommune skal være en rettferdig kommune for alle.

Drammen Arbeiderparti er villig til å anerkjenne at dette er en krevende sak.

LES OGSÅ: Om kompromisser og Gulskogen Senter

Spørsmålet er hvorvidt flertallspartiene har vurdert hvilke signaler denne «særbehandlingen» gir? Vil man kunne være like pålitelig med en liten aktør? Vil man kunne ivareta deres interesse på lik linje? Det handler om rettferdighet og ryddighet, og det handler om hvilken signaleffekt denne saken gir. 

Som en liten aktør i byen, eller privatperson kan man oppleve å bli «halshogd» av kommunen dersom man ikke orienterer seg etter reguleringsplanen.

Ytrer man et ønske om å søke dispensasjon, blir man allerede før søknaden for dispensasjon en innsendt, informert om at kommunen høyst sannsynlig ikke vil gi dispensasjon.

Som politiker i Drammen, opplever man stadig henvendelser fra privatpersoner og små kommersielle aktører i byen som sitter igjen med følelse av at kommunen er rigid.

LES OGSÅ: Senter vs. sentrum

Politikere har et overordnet ansvar for hvordan rettsfølelsen i kommunen oppleves av alle innbyggerne og også kommersielle aktører. Vi må være varsomme med å opptre som talsperson for store aktører. Det er ikke mening å så tvil rundt flertallspartienes motivasjon og hensikt i denne sak. Det er dog nødvendig å minne flertallspartiene i Drammen om at vi nå er med på endre en reguleringsplan etter virksomheten til en stor aktør i byen.

Det har både innbyggere og kommersielle aktører, både store og små, notert seg.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Politikere må tåle stryk

* Dette vil innebære et klart dårligere tilbud når det gjelder øyehelse...

* Godsets høst i et nøtteskall