Positiv debatt om byutvikling i feil retning

Av
DEL

MeningerAll ære til Arve Vannebo (Ap) og Fredrik A. Haaning (H) som svarer på vår kronikk der vi holder de to største partiene i Drammen ansvarlige for byutviklingen. Vi mener nemlig det er en del avgjørelser som tas iformannskapet som drar byutviklingen i feil retning.

VANNEBOS SVAR: Kjære Carl Emil og Siri!

HAANINGS SVAR: Drammen fremstår i dag som selve oppskriften på vellykket byutvikling

Vi pekte på to enkle forhold: 1) Det rives for mange hus som har kvalitet og særpreg. 2) Det oppføres for mange pregløse og dårlige bygg i stedet for det som rives. Dette fører til at deler av Drammen sentrum er preget av en uheldig utvikling som det snakkes lite om.

Vannebo har rett i noe. Ap har ikke styrt Drammen på mange år, derfor må Høyre bære et hovedansvar. Vannebo har også rett i at Ap har gått mot riving av jugendbygget i Amtmann Bloms gate 6 og Gleditsch-villaen ved Brannposten. Dette er to saker som ikke bare har frarøvet Drammen viktige kulturhistoriske verdier, men som også har skadet byens omdømme. I begge disse sakene stemte Høyre for riving.

Vi registrerer at Høyre sier de har endret noe syn i denne type saker, og hvis Høyre mener alvor med en endret praksis ønsker vi det velkommen.

LES OGSÅ: MDG om debattinnlegg: – Et håpløst forsøk på å be folk klappe igjen

Ap sørget også for å snu i tide og stanse en dårlig uttenkt nedbygging av fellesskapets friområder på Marienlyst. Høyre aksepterte også nederlaget, og er forhåpentligvis med på mer moderate og fellesskapsorienterte løsninger på denne sentrale allmenningen i hjertet av Strømsø.  

Likevel er det et faktum at både Ap og Høyre altfor ofte stemmer for riving og ukritisk tillater bygging av pregløse og ensidige boligbygg.

Det nylig vedtatte planforslaget på Landfalløya med riving av Brager Gamle Papirfabrikk er nok et trist eksempel på en kynisk og idéfattig utvikling av et sentralt byområde. Ikke bare fordi Ap og Høyre her tillater riving av et viktig nasjonalt kulturminne, den eneste gjenværende papirfabrikken av sitt slag på Bragernes med et enormt potensial for positiv transformasjon. Men også fordi leilighetsblokkene som erstatter bygget har et ensidig innhold og formspråk, og er blottet for samspill med den eksisterende historiske småhusbebyggelsen i området.

LES OGSÅ: - Galt og urettferdig

Rivingen av enhetslåvene på Fjell og Kjøsterud, to eldre bolighus i Thams gate som skal erstattes med nok en kasse av et leilighetsbygg – og nå helt aktuelt riving av tvillingbyggene i planforslaget for Hofgårds gate. Dette er alle sammen eksempler på den samme dynamikken: En retorikk om flere boliger til sentrum trumfer hensynet til omgivelsene uten at flere nyanser tas i betraktning.

Det er et paradoks at Ap etterlyser mangfold i boligbyggingen samtidig som de tillater riving av sentralt beliggende småhusbebyggelse. Det er mulig å kombinere byutvikling med vern og ved å bygge videre på eksisterende kvaliteter, men vi ser at både Ap og Høyre har valgt den enkleste og dårligste løsningen i disse sakene.

LES OGSÅ: Politisk støy og rasering

Nei, Vannebo, vi ønsker ikke å «diskreditere» andre – vi er kort og godt opptatt av byen vår og skremt over hvor ofte gale avgjørelser fattes.

Og nei, Haaning, vi engasjerer oss heller ikke for å kritisere dyktige lokale arkitekter og utbyggere. Denne debatten er for viktig for alle byens nåværende og fremtidige innbyggere til at den skal ties i hjel med forenklet retorikk. 

Vi takker utbygger Morten Hotvedt og arkitekt Arne Finn Solli som har deltatt i debatten med deres perspektiver. Vi har snakket med lokale arkitekter som kvier seg for å delta i debatten fordi de er redde for å miste oppdrag, og vi har snakket med utbyggere som bekrefter behovet for en diskusjon om kvalitet i byutviklingen.

Vi ønsker en konstruktiv debatt om hvor byen vår er på vei og hvilke virkemidler vi trenger for å gjøre Drammen til en enda flottere og mer levende by. Vi opplever at det råder en frustrasjon og mistillit til prosessen rundt byggesaker i Drammen. Mistilliten baserer seg på det vi ser vokse fram rundt oss i deler av Drammen sentrum.

Drammen trenger nå politikere som viser forståelse for at denne diskusjonen er viktig å ta på alvor.                 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags