Da Gulskogen senter ble planlagt, ble det samtidig utarbeidet et reguleringsforslag som sier hvilken sammensetning av ulike typer forretninger senteret kunne huse.Bakgrunnen for dette var å sikre at Gulskogen senter og Drammen sentrum skulle utfylle hverandre, ikke utkonkurrere hverandre.

Dette må Gulskogen senter forholde seg til.

På dette tidspunktet hadde Drammen investert milliarder i byfornyelse, som attpåtil ble kåret til Nord-Europas mest vellykkede byfornyelse. Det siste man ønsket etter dette var døende sentrumshandel.

Handelsstanden i sentrum, med Byen vår Drammen ved sin side, følger nå med argusøyne med på hva vi folkevalgte gjør.

LES OGSÅ: ... et brudd både på likhetsprinsipper og rettssikkerhetsprinsipper ...

Spørsmålet er om det er riktig at tunge aktører som ikke forholdt seg til det handlingsrommet de har fått, skal belønnes med allikevel å få viljen sin på bekostning av forretningene i Drammen sentrum.

Skal vi gi inntrykk av at det bare er å spytte inn noen millioner i en ny rundkjøring så er alt greit?

Hva salgs presedens gir det for fremtidige saker? Og hva slags melding er dette å gi til sentrumshandelen, som faktisk har forholdt seg til spillereglene?

I denne saken må byens folkevalgte opptre ryddig.

LES OGSÅ: Vi som ønsker et levende Drammen sentrum

Det handler både om å behandle byens forretningsdrivende på en rettferdig måte, men like fullt om å gjenvinne tillitten til Bystyret.

Arbeiderpartiet mener samtidig at det er kommunens ansvar å følge opp «Handelsdestinasjon Drammensregionen».

Drammen kommune bør ta på seg en lederrolle for å koordinere et arbeid som skal resultere i en felles strategi for handel i drammensområdet. Vi må opprettholde og styrke arbeidsplasser i vår region i forhold til konkurrentene er Asker, Bærum og Oslo. Vi bør ikke utkonkurrere oss selv.

En annen side ved saken er utviklingen av trafikksituasjonen på Gulskogen, som i lengre tid har vært en stor belastning for beboerne i bydelen.

LES OGSÅ: En politisk nøtt på Gulskogen

Dette skyldes blant annet at Gulskogen senter over tid har vært et svært populært senter, og uavhengig av ny reguleringsplan vil det fortsatt være et populært senter i fremtiden.

Det vil derfor være til fordel både for Gulskogen senter og for beboerne på Gulskogen at denne situasjonen løses.

En ny rundkjøring alene er imidlertid ikke svaret på denne utfordringen. Dette er i stedet noe som må tas tak i uavhengig av reguleringsplanen som nå skal behandles.

Det er totalen av hensynet til befolkningen på Gulskogen, viktigheten av ryddig opptreden fra politikerne og ønsket om et levende sentrum, som til sammen har vært avgjørende for Drammen Arbeiderpartis standpunkt i saken.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Monopol på fakta

* Hvorfor er kvinner så fraværende på styre-og ledernivå i moskeene?

* Kildesortert i brun dunk