Gå til sidens hovedinnhold

Vi må strekke oss lengre

Artikkelen er over 5 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NHO kåret i 2008 Drammensregionen til den mest attraktive regionen i landet, og regionen gikk av med seieren som «landets mest vellykkede region». Dette resultatet fulgte når NHO sammenstilte resultatene fra Nærings-NM og Attraktivitetsbarometeret, som kombinerte næringsutvikling og attraktivitet.

Jeg sa den gang at plasseringen bekreftet den utviklingen vi har sett i Drammensregionen de siste årene. Dessverre er jeg i dag usikker på om utviklingen har fortsatt i positiv retning eller om den har stoppet opp.

Har den stoppet opp betyr det egentlig tilbakegang.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Tilbakegang gir ikke attraksjon. Skal Drammen i fremtiden fremstå som en dynamisk by i balansert utvikling må vi evne å legge til rette for mangfold og spennende arbeidsplasser.

Byer er viktige motorer for vekst. Ser vi hva som kjennetegner en del storbyer internasjonalt kjennetegnes de ved høyt utdannet befolkning, bedrifter som er konkurransedyktige og spesialiserte. Dessuten kreves det god tilgjengelighet. Drivere i en slik utvikling er blant annet sterke fagmiljøer, investeringer i forskning og utvikling og innovasjon og nyvinninger. Evnen til å tenke nytt er avgjørende for å løse utfordringer og skape verdier i næringsliv og offentlig sektor.

Drammen må velge å ville innovasjon hvis vi i fremtiden skal ta tilbake tronen som den mest attraktive regionen i landet.

LES OGSÅ: De som drar lasset

Det er mange norske byer som ønsker en slik posisjon og strekker seg langt for å lykkes med det. Drammen ligger midt mellom Oslo og Kongsberg, hvor viljen er svært tydelig til stede. Oslo som landets hovedstad og Kongsberg som et av landets fremste industri- og kunnskapsmiljøer. I NHOs Kommune-NM 2016 kommer Kongsberg ut som nummer en når det gjelder kompetanse.

Innovasjon er nødvendig for å øke verdiskaping og styrke konkurranseevnen.

Innovasjon bidrar til at det skapes mer robuste arbeidsplasser. Vi har tidligere pekt på at Drammensregionen har potensial for å kunne ta en posisjon innenfor helseinnovasjon. Med Høyskolen i Sørøst, Papirbredden Innovasjon, FoU-miljøer knyttet til store internasjonale firmaer som MSD og høyteknologiske bedrifter og gründere, ligger mulighetene der.

Utviklingsmulighetene som ligger i etableringen av nytt sykehus i Drammen vil være en kraftig motor i denne sammenheng.

LES OGSÅ: Vi må legge til rette for gründerne

Derfor har NHO Buskerud sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling etablert et prosjekt for offentlig innkjøp hvor innovasjon står sentralt og hvor regionalt næringsliv vil bli gitt muligheter.

Vi trenger mat, verdiskaping og lavere klimautslipp. Bioøkonomi svarer på dette. Det er nærmest ubegrenset potensial, særlig ved å koble ressurser og kompetanse på land sammen med hav.

LES OGSÅ: Fra grå til grønn økonomi

Mens våre petroleumsressurser er begrensede, er det menneskelige ressurser som arbeidskraft, kunnskap og kapital – og fantasi – som begrenser vår satsing på bioøkonomien, ikke naturressursene. Fantasi er altså et sentralt begrep i fremtidens utvikling.

Det er fremtidige muligheter innen helse og farmasi, trebaserte byggematerialer og bioprosessering – for eksempel med bioplast og bioenergi.

LES OGSÅ: Sommerbrev til Drammen

Politikernes rolle er å legge til rette for og skape vilkårene som driver utviklingen i en innovativ retning. Sørge for beslutninger, valg og satsinger som er nødvendig for å dyrke fremtidens næringsliv. Bruke kommunens innkjøpsmakt til gi kraftfulle impulser for invasjon.

Jeg mener at vi kan være med å legge til rette for å ta en ledende posisjon for innovasjon i offentlige anskaffelser.

Brakar og Nettbuss avtale om 100 prosent fossilfri bussdrift i Drammensregionen er et viktig signal i en slik retning. Det samme er det som skjer på Lindum.

Drammen må ha som mål å være noe annet enn en soveby – et boområde for pendlere til Oslo.

LES OGSÅ: Potensialet i helse som næring

Det gir ingen attraksjon for fremtiden. Og fremtiden bygges nå. Drammen er og må være drivkraften i utvikling på vestsiden av Oslofjorden. Skal man utvikle seg til en slik drivkraft må man evne å trekke til seg mennesker som er innovative – som ønsker å skape. Man må trekke til seg innovative og konkurransedyktige etableringer i form av bedrifter, miljøer og klynger. Det vil øke mangfold og valgmuligheter som står helt sentralt i det å utvikle Drammensregionen i fremtiden.

Det vil skape det gode og attraktive bysamfunnet vest for Oslo.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Toppklubb eller utviklingsfabrikk

* Grå eller grønn miljøpolitikk?

* Mangel på offentlige toaletter

Kommentarer til denne saken