Vi vil byen vel

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerNår kommunen gir tillatelse til oppføring av et større kontorbygg, vil dette bli stående i alt fra 50 til 100 år, kanskje lengre. Et slikt bygg vil ha sterk innvirkning på sine omgivelser i årtier fremover. Dette er én av grunnene til at kommunen legger inn bestemmelser og begrensninger i arealplanen.

I den siste tiden har de folkevalgte gitt klarsignal til en rekke kontorbygg som har utfordret gammel regulering. Nye tider krever nye løsninger. Men Vestaksens prosjekt i Vinjesgate 1 ble satt på vent. Det kan være betimelig å gi en forklaring på det.

For ikke lenge siden sa formannskapet ja til reguleringsplanen for et nytt kontorbygg på Strømsø, som i dag blant annet huser Vinmonmopolet. Planen muliggjør oppføring av et bygg på hele 10 etasjer. Tidligere har vi gitt tillatelse til å bygge enda høyere i tilknytning til jernbanestasjonen med nytt hotell og kontorbygg.

Da formannskapet nylig ga tillatelse til Ticons nye 4 000 kvadratmeter store næringsbygg på Bangeløkka, ble det også gitt dispensasjon for byggehøyde. Nybygget vil oppføres med en gesimshøyde på kote +19,5 meter, mens reguleringsplanen begrenser gesimshøyden til kote +15,9 meter. Næringsbygget vil nå oppføres med takoppbygg som ikke var i tråd med reguleringsplanens bestemmelser om plassering, omfang og høyde. Dette ble det gitt dispensasjon for.

Så kommer Vestaksens prosjekt i Vinjesgate 1. Dette ligger i et område hvor vi nå drar i gang en byutviklingskonkurranse. Dette er et transformasjonsområde på over 100 mål, i og med at både sykehuset og fylkeshuset skal flyttes. Byen trenger en god og helhetlig plan for hele dette området.

Hadde Vestaksen forholdt seg til gjeldene reguleringsplan for sitt prosjekt ville de fått tillatelse til å gå videre med sine planer. Gjeldende regulering for området tillater bebyggelse med inntil 10 m gesimshøyde og 13 m mønehøyde.

Vestaksens bygg utfordrer rammene, når det gjelder høyde - for å si det forsiktig. Bygningshøyden i deres prosjekt varierer mellom 26 og 29 meter. Planområdet ligger også utenfor det området hvor det kan vurderes høyde for enkeltbygg opp mot 32-37 meter. I dag har vi ikke den helhetlige planen som rettferdiggjør å gi tillatelse til Vestaksens prosjekt. De har av den grunn fått utsatt sine planer om et kontorbygg på 10 700 m2. Hadde tomten ligget sentralt på Strømsø ville dette prosjektet vært innenfor vedtatte planer.

En eiendomsutvikler har selvsagt sterkest fokus på sitt eget prosjekt, mens kommunen må ta flere helhetlige hensyn. Drammen er for tiden ikke preget av næringsfiendtlig eller tilbakelente folkevalgte, men av et flertall som vil sikre en helhetlig utvikling av byen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags