Gå til sidens hovedinnhold

Fakta, Helgheim?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tirsdag 18. oktober kunne vi endelig lese i Drammens Tidende at flere politiske partier tar ansvar for byens fattige tilreisende og den humanitære situasjon i byen. De tilreisende uttrykte sin glede ved å dele ut roser til forbipasserende mennesker i byen. For oss som har jobbet med fattige tilreisende i over fire år var dette både en lettelse og ikke minst; en stor glede.

Dessverre har denne saken vært en ikke-sak i de politiske partiene, en form for strutsepolitikk hvor man har stukket hodet i sanden, og både håpet og forventet at saken skulle gå over og at de tilreisende vil reise ut av byen. Bli borte.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK HER.
 
Vi legger merke til at flere politiske partier nå tar et ansvar for denne saken, som også har vært omtalt som en politisk hodepine. Man hadde kanskje forventet at våre folkevalgte politikere skulle ta et tidligere ansvar. Spesielt med tanke på både stor medieomtale og engasjementet fra byens innbyggere.
 
Det er derfor gledelig å se at KrF og flere andre politiske partier nå tar ansvar og bryter tausheten i bystyresalen.

I den samme artikkelen leser vi; ikke overraskende Jon Helgheim sine både grunn- og faktaøse påstander om forsøpling, tiltrekning av flere fattige tilreisende til byen vår osv.

Først av alt vil vi gratulere Helgheim med en 2. plass på stortingslisten, noe som tilsier at han er en dyktig politiker som vinner fram.

LES OGSÅ: Godhetstyrraniet slår til igjen!

Men i denne saken har Helgheim gjentatte ganger uttalt seg om ting han verken har kunnskap om, eller som er basert på de faktiske forhold i byen vår.

Det er leit at Helgheim velger å se bort fra våre erfaringer og kunnskap på området.

Kirkens Bymisjon Drammen har jobbet i miljøet og med disse menneskene de tre siste årene. I disse årene har vi registrert navn, alder, kjønn, første registreringsdato og slektsforhold. Dette omfatter alle fattige tilreisende som livnærer seg ved hjelp av tigging både her i byen og områdene rundt. I tillegg har vi samtalt og vært sammen med menneskene bak koppen.

Derfor kan vi med stor sikkerhet hevde antallet som livnærer seg ved hjelp av tigging i Drammen.

LES OGSÅ: Tiggerne kan gi kommunen leieinntekter
 

Samt de som befinner seg utenfor Drammen, og som kommer inn til byen på ettermiddagstid og overnatter i biler. Drammen er den av de 21 byene hvor Kirkens Bymisjon er tilstedeværende som har detaljert kunnskap om målgruppen. På bakgrunn av akkurat denne kunnskapen og kjennskapen henvises det ofte til Drammen av de andre byene.
Våre opplysninger kvalitets sikrer vi med jevne mellomrom med politiets inntrykk, vi samarbeider også i stor grad med både politiet og kommunen om løsninger og antallet mennesker som oppholder seg i byen – både på kort og lang sikt.

Kirkens Bymisjon har drevet akuttovernatting de to siste vintrene, med vår registrering og regime for å få sove en natt innendørs kan vi dokumentere at det verken kommer flere til byen, det forsøples ikke mer, og det bidrar heller ikke til ulovlig opphold i Norge for målgruppen som er aktuell for overnatting.

LES OGSÅ: Tiggerne på agendaen igjen

Helgheim påstår at Kirkens Bymisjon er alene om å mene at det ikke kommer flere tilreisende til byen vår. Det vil si at Helgheim ikke tilegner seg ny kunnskap når rådmannen, helse- og sosialdirektøren eller politiets ordenssjef orienterer om fattige tilreisende som oppholder seg i byen. Det er jo ikke slik at kommunens administrasjon er ute og teller fattige tilreisende når de skal orientere politikerne, men de baserer seg på det samarbeidet og de opplysninger de får fra Kirkens Bymisjons registrering. Når også politiet støtter dette vil jeg jo si at Kirkens Bymisjon ikke er alene om å mene dette. Erfaring fra andre byer støtter også dette, selv om man tilrettelegger litt (som i Kristiansand) så har ikke dette tilført byen flere fattige tilreisende.

Helgheim skal ha rett når han sier at det kommer en del flere tiggere til byen ved arrangementer. Disse ser vi også har en mer aggressiv form for tigging; salg av roser, gull eller hatter. Men vi ser også at disse er ute av byen så snart arrangementet er over.

LES OGSÅ: Bildet bak bybildet

Vi forstår heller ikke argumentet om at ved soving innendørs så forsøples det mer i byen vår. Jeg vil tro at hvis Helgheim bruker mer tid rundt om i sentrum, enn på møter i Rådhuset – så vil han også registrere at forsøplingen i byen kommer fra langt flere enn fattige tilreisende.
Så det å entydig hevde at forsøplingen i byen skyldes 24–25 fattige tilreisende faller vel på egen urimelighet.

Helgheim nevner også Fafo-rapporten. Det interessante ved denne henvisningen er jo det at rapporten ikke støtter Helgheims uttalelser – heller det motsatte.

Så det kan jo virke som at Helgheim leser det han ønsker ut av rapporten, hvis han har lest den. Hovedfunnene i Fafo-rapporten «Når fattigdom møter Velstand», som sannsynligvis er den Helgheim henviser til, er:

  • Å livnære seg ved hjelp av tigging handler først og fremst om fattigdom og mangel på andre muligheter.
  • Det er ikke tegn til at migrasjonen er organisert av bakmenn, eller at bakmenn organiserer/tar deler av inntekten fra tiggingen.
  • De tilreisende er i alle hovedsak svært fattige mennesker som har reist til Norge i en minibuss og lånt penger til reisen.
  • Et flertall av både rom og ikke-rom sier at de helst ville hatt arbeid.
  • Erfaringer fra København viser at tiggerforbudet og generelt hardere politimetoder ikke har stoppet tilstrømmingen. Det er både mer og tyngre kriminalitet blant de tilreisende i København enn hva det er i Oslo og Stockholm.

Rapporten er unik i sitt slag ved å være den første kvantitative, komparative skandinaviske rapport på dette feltet.

LES OGSÅ: «Ja, de er så fattige som de sier ...»

1269 tilreisende fattige fra Romania, fordelt på byene Oslo, Stockholm og København ble intervjuet sommeren 2014.

Til tross for denne kunnskapen baserer Helgheim seg på myter, fordommer og skråsikker synsing.

Det er derfor fint at flere partier tar ansvar og lytter til den kunnskapen som finnes. Helgheim hevder at situasjonen i byen beveger seg i riktig retning og at det ikke campes eller soves ulovlig. Realiteten er at de samme som sov i byens parker, nå sover i andre parker og steder som fortsatt er ulovlig. Dermed er den eneste forskjellen: Det er ikke midt i sentrum. Med andre ord; det er mindre synlig.

Det blir litt Ole Brumm-politikk over det hele å hevde at «hvis du setter fram honning krukken, så kommer det flere». Da fins det i alle fall god dokumentasjon på at honningen virkelig ikke er søt nok i Drammen.

LES OGSÅ: Tomme rom i herberget

Hvis Helgheim vil tilegne seg denne kunnskapen og fakta før han går i Bystyresalen 1. november, er han velkommen til å ta kontakt med Kirkens Bymisjon.

Da vil han få muligheten til å se hva slags dokumentasjon som fins vedrørende de fattige tilreisende i Drammen (dokumentasjon som både politi og Rådmannen baserer sin uttalelse på), så slipper han å bruke talerstolen i bystyresalen til  å kaste rundt seg med myter, fordommer og skråsikker synsing.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Moskeer og makt

* Færre lærere med Høyre

* Ordføreren, kappen og vinden

Kommentarer til denne saken